top of page

שיטת מצליח - חיובי הארנונה בעיריית טבריה

עודכן: 3 ביוני 2022


לאחר בואו של, מוני מעתוק, לעיר טבריה כראש עיר ממונה, הוא החליט לערוך מדידות לעיר טבריה כמתחייב בחוק. גם את השיטה הוא שינה כי היא נראתה לו לא הוגנת. אני בטוח במאת האחוזים שאם הוא היה רואה היום מה עושים שם בארנונה ובחיובים לציבור הוא היה עושה מעשה.


הסתכלתי לו בעיניים כשדיבר איתי על הארנונה ומה קורה שם, הוא הבין היטב מה קרה וקורה שם, ומשם הגעתי למסכנה למה ומה המטרה שלו בכדי לעשות צדק בחיובים ובדרכי העבודה. הוא הבין מיד כיצד זה מתנהל. למדידות בדרך כלל מייחסים חיובים מוני מעתוק דיבר גם על זיכויים לתושבים.


חברים, מוני מעתוק לא טעה בכלל. מה שקורה כיום במערכת החיובים בארנונה זה סדום ועמורה, ויש הטוענים שזה בלשון המעטה.


תושבים ובעלי נסים מקבלים חיובים על עשרות מטרים נוספים ממדידות קודמות, המון טעויות, חיובים שגויים, הקורונה מקשה על האזרחים להתנהל אל מול הרשות המקומית ומחלקת הגביה, אבל... החיובים רצים, הריביות משתוללות ובכלל מעדויות שהתקבלו במערכת העיתון ובפניי במיוחד טען בפניי מי שטען "מסכנים האנשים".


ואני אומר לכם, שאם הוא טען "מסכנים האנשים" סימן שהגיעו מים עד גועל נפש. נכון שהחוק מתיר לרשות לעשות מדידות כל חמש שנים.


זה נכון שלא כל העיר מחויבת באופן שווה צודק ונכון, זה נכון שיש כאלו שבכלל לא משלמים, נכון שיש כאלו שאפילו יוצרים חובות של מיליונים ועד היום לא משלמים וממשיכים לפעול ולהפעיל עסקים, אבל הם רק משנים את שם החברה והבעלים כל כמה שנים, כך החוב נשאר, ומתחיל להצטבר חוב חדש ואילו העירייה לא עושה דבר וחצי דבר בכדי לגבות את החובות, או לבצע הרמת מסך, או לדרוש לשנות את החוק ולהחתים כל בעל חברה על ערבות אישית.


אז את מי כן יכולה הרשות לדפוק והם דופקים (סליחה על הביטוי) את הפשוטים! או בשפתו של השולט בעיר טבריה, אריה דרעי, את "השקופים", המסכנים, אלו שלא מבינים, שלא מכירים את המותר והאסור, את התמימים והחלשים, את אלו שהקורונה הפכה להם את חייהם, ובמיוחד את כל האנשים הישרים והטובים.


תושבי טבריה, את המדידות שבוצעו ואת החשבונות של הארנונה שהגיעו אליכם תבדקו טוב טוב ואפילו תיקחו אנשי מקצוע לעניין, אל תקבלו הכל בהכנעה, כל בדיקה שלכם יכולה במהלך השנים להיות בעלת ערך כספי גדול לאין ארוך. כל מטר מרובע שווה למשך שנים הרבה כסף, כל חיוב שגוי זה גזל.


עצתי לכם ותאמינו לי, אל תאמינו להם ותבדקו ועוד תראו שאתם תרוויחו. אל תרימו ידיים!! קחו אנשי מקצוע לצרכי הבדיקה, תערערו על כל החלטה שם, כי אמון במה שקורה שם ואנחנו לא צריכים לספק להם כניעה להחלטות שגויות.


זה על קצה המזלג. בשבוע הבא אביא עוד בעניין הארנונה.#שיטתמצליח#חיוביארנונה#עירייתטבריה#העירטבריה#אריהדרעי#חשבונותארנונה#

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page