top of page

מלון "בא לי" נמכר לאיש עסקים טברייני


מלון "בא לי", (מלון צמרת לשעבר) בטבריה עלית נמכר לאיש עסקים טברייני. מלון באלי הוצע למכירה ולאחר סחר וממכר ולאחר זמן רב הוסכם על מכירתו של המלון לאיש עסקים טברייני.


המלון ממוקם בטבריה עלית ואיש העסקים הטברייני וקבוצת המשקיעים כפי הנראה מהציבור המסורתי / דתי / חרדי צפו פני עתיד ובשיקול דעת עסקי רכשו את המלון הקרוב לכל הציבור החרדי שהגיע לטבריה עלית ועבורו נבנו ונבנות שכונות רבות.


שם המשחק בעסקים היא ראיית הנולד וזו הנוסחה הטובה ביותר להצלחה.


מערכת העיתון "כוכב הצפון" מקדמת בברכת "ברכה הצלחה" ובשם השם תעשה ותצליח את איש העסקים הטברייני.


לכשנברך על המוגמר גם נחשוף את שמו. עד אז לבקשתו נשמור על חסיון עיתונאי ולא נפרסם את שמו. בשבוע הבא נביא את הסיפור.


#מלוןבאלי#טבריה#העירטבריה#תיירותבטבריה

אולי יעניין אתכם...