top of page

קראתי ואמרתי גם לאחרים מגיע לקרוא

עודכן: 29 במאי 2022מדינה אחת, שתי בדיקות, האחת בתוך ימים השנייה תוך דקות. יום של אנטיגן, יום שלPCR יום של להתארגן, יום של תקלה, והאזרח משלם את העמלה.


ארבעה חיסונים, חמישה ימי השכלה, האחד בזום השני בקפסולה. עם אחד חכם, מלא סגולה, שואל את עצמו מה נסגר עם הממשלה?!


אחרי שהממשלה איבדה שליטה, הממשלה חייבת לחזור ולאחוז ברסן הקורונה. הגיע הזמן להכניס את היד לכיס הממשלתי ולא להטיל על העם לממן את הבדיקות שלו מכספו!


לאפשר צמצום פעילות ולפצות על כך כפי שנעשה בממשלה הקודמת (בעידן האין חיסונים). המעבדות חייבות לספק תשובה בתוך שעות ולא בתוך ימים!


כי גם אתם ממשלה יקרה - לא יודעים לנבא מתי המגפה הזו תדעך. אבל ככה, לא מדעיכים מגיפה!
#קורונה#מגיפה#בדיקה#בדיקתקורונה#אנטיגן#חיסון#קפסולה#ממשלה

אולי יעניין אתכם...