top of page

פרוייקט "ניצני רפואה" – גוזר הצלחות

פרוייקט "ניצני רפואה" מבית היוצר של ביה"ס התיכון "עמל בגליל" בטבריה, תופס תאוצה ומצעיד את בית הספר והתלמידים למחוזות אחרים ולאתגרים של ממש.

פרופסור גליקמן, הרצה לתלמידים משך כשעה ריתק אותם

השבוע נפגשו "ניצני הרפואה" עם דיקן הפקולטה לרפואה, פרופסור דני גליקמן, מומחה לזיהומים בקרב ילדים, בני נוער, באולם ההרצאות לסטודנטים לרפואה בבית החולים פוריה. בית החולים פוריה העניק לתלמידים אכסניה וסביבה רפואית בכדי להמחיש ולהביא בפניהם את התחושות והרגשות שבשליחות מקצוע הרפואה.


התלמידים נחשפו למסלול הקליני והפרה קליני, של לימודי הרפואה. פרופסור גליקמן, הרצה לתלמידים משך כשעה ריתק אותם וסיפק לילדים אף דוגמאות למקרים אטרקטיביים של זיהומים מסכני חיים.


התלמידים היו מרותקים להרצאה וצמאים למידע. אין ספק שהחשיפה מגרה את התלמידים בני הנוער לדעת יותר ויותר על הרפואה כמקצוע מוביל בעתידם. הפרויקט מהווה מנוף וגשר, לחיבורם בעתיד, למקצוע הרפואה. מדובר בחידוש מדהים, של בית הספר תיכון עמל בגליל.


ד"ר נסיה לנג: כיצד להגיב להטרדה מינית

הרצאה נוספת הוענקה ל"ניצני הרפואה" תלמידי תיכון עמל בגליל. הרצאה מיוחדת המיועדת במיוחד בימים אלו לבנות ולבנים גם יחד. את ההרצאה העבירה ד"ר לנג נסיה, והיא התקיימה באולם ההרצאות של בית הספר. התלמידים הונחו כיצד להגיב על כל הטרדה של מוטרד/ת מינית, או עד בפועל להטרדה מינית חייב לפעול, ומה על כל אחד ואחת לעשות ולמי וכיצד לפנות.מנהל בית הספר מר, דקל ערוסי, מודה למנהל בית החולים פוריה, ד"ר ארז און, על תרומתו להצלחת הפרויקט ועל ההשקעה של בית החולים ושלו בפרויקט הנחשב לחשוב מאין כמוהו לקהילה.

חובה לציין, כי את פרוייקט "ניצני רפואה" מלווה באופן מקצועי, צמוד וקבוע הגברת, עליזה און, מורה בבית הספר "עמל בגליל" מזה 43 שנים.


#ניצנירפואה#ביתחוליםפוריה#עמלבגליל#טבריה#העירטבריה#חינוךבטבריה#ביתספרלרפואה