top of page

על בור בכביש העירייה תשלם 40 אלף שקלים

עודכן: 3 ביוני 2022


בורות בכביש - אילוסטרציה

עיריית טבריה חויבה לשלם לתושב העיר שמכוניתו נפגעה וניזוקה כתוצאה מבור ביוב פתוח שגרם לנזק טוטלי לרכבו בסך של 31,123 שקלים ובתוספת של 4,000 שקלים שכ"ט עו"ד.


כמובן שהרשויות עיריית טבריה ומי רקת התנערו מחובת האחריות לאירוע והכחישו את האירוע והטיחו אשמה זו בזה.


השופט מוהנד חליאלה קבע כי לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את המוצגים הגעתי למסקנה כי אני מקבל את התביעה כנגד העירייה ולדחות את התביעה כנגד מי רקת. משלא הוגשה הודעת צד ג' מטעם העירייה כנגד מי רקת רובצת לפתחה.


"עירייה סבירה צריכה לבחון בתדירות מסוימת את בורות הניקוז והביוב אם הם מונחים באופן שרכב יכול לחלוף עליהם בבטחה..." משפט שאומר הכל על אופן התנהלות של עיריית טבריה למצער.

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page