top of page

משיכת כספי פיצויים של העובד


לפי חוק פנסיית חובה, יש שלושה סוגי הפקדות לקרן הפנסיה.

1. החלק של העובד להלן תגמולי העובד בשיעור של 6% משכר היסוד, ניתן להגדיל את חלקו של העובד עד כדי 7% מהשכר.

2. החלק של המעביד שמופנה לתגמולים, סך של 6.5% מהשכר, ויכול להגדיל עד 7.5%.

3. החלק האחרון שמופקד לקרן הפנסיה הוא ההפקדה לפיצויים. המעביד מחויב להפקיד 6% משכר העובד לפיצויים, ויכול ורצוי לו להגדיל עד לשיעור של 8.33% משכרו של העובד.

כך יוצא שאם נכפיל 12 הפקדות חודשיות לפי 8.33% נגיע למשכורת בשנה, אלו הם הפיצויים שהעובד יהיה רשאי למשוך מהקרן במצבים הבאים:

סיום יחסי עובד מעביד. פיטורין או התפטרות של העובד. הגעה לגיל פרישה של העובד.

את כספי התגמולים העובד יוכל לקבל רק בצורה של קבלת קצבה בגיל הפרישה, במידה וימשוך העובד את כספי התגמולים לפני גיל הפרישה ישלם קנס יקר בשיעור של 35%.

חשוב לציין, למרות שאפשר למשוך את כספי הפיצויים מהקרן ,אני מציע לא לעשות כך מהסיבה הפשוטה שככול שיצטברו לנו סכומים גדולים יותר בקרן הפנסיה, כך הפנסיונר יזכה לקבלת קצבה חודשית גדולה יותר מהקרן בעת הגיעו לגיל פרישה.

בעידן הפנסיה הצוברת, החשיבות היא רבה לצבירת חיסכון פנסיוני גדול ככל האפשר.

בעת הגעתו של הפנסיונר לגיל הפרישה, יקבע מקדם ההמרה (מספר שבעזרתו הופכים את הסכום שנצבר בחיסכון של הקרן לקצבה חודשית). מקדם ההמרה הוא אישי ותלוי במספר פרמטרים.

כדי לפשט את תהליך החישוב להמחשה, נניח כי הפנסיונר חסך בקרן הפנסיה כ-800,000 ₪.

בהנחה כי מקדם ההמרה שנקבע לו הוא 210, נחלק את סכום החיסכון במקדם כלומר 800,000 חלקי 210, נקבל סכום קצבה חודשי של 3,810 ש"ח בלבד, נוסיף לסכום זה את קצבת הזקנה הבסיסית של ביטוח לאומי ע"ס 1,596 ₪ ליחיד (לפני תוספת ותק בשיעור 2% לשנה ולא יותר מ50% מסך הקצבה, כלומר 796 ₪ נוספים) ובמצטבר נקבל סכום של 5,406 ₪ לחודש או עם תוספת הותק של ביטוח לאומי, סך של 6,202 ₪.

עכשיו כל קורה שיקרא היטב ויחשוב איך הוא יוכל להסתדר עם קצבה כזו, לצערי לא מעט פנסיונרים מגיעים לגיל הפרישה עם סכומים הרבה יותר נמוכים מסך של 800,000 ₪, גם בגלל משיכת כספי הפיצויים לאורך השנים.

מצב זה מאלץ את הפנסיונרים להמשיך לעבוד אף מעבר לגיל הפרישה על מנת להתקיים בכבוד.

שבת שלום,

הכותב הינו, שלומי ויזל נייד 0507295785 מייל vizel58@zahav.net.il גילוי נאות: אין לראות בכתוב במדור זה כהמלצה לרכישה או מכירה או ביצוע השקעות או עסקאות.


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page