top of page

מסיפורי שחרור טבריה

עודכן: 24 בדצמ׳ 2021


לרגל יום שחרור העיר טבריה, הצליח מנכ"ל עיריית טבריה מר, עופר אזרד, להפיק אירוע היסטורי שתועד עבור הדורות הבאים.
סיפורי מורשת הקרב וגבורת גיבורי טבריה ע״י צאצאי הלוחמים ובני משפחותיהם, נשמע ביום זה בכל פינות העיר ההיסטוריות. בכיכר המסגד ברחבת בית בנק "אנגלו פלסטין" סופר סיפור מורשת בני משפחת עבו הגיבורים ובפינות אחרות סופרו סיפורם של הגיבורים האחרים. אנחנו נתמקד במשפחת עבו.


הערב המיוחד הסתיים ברוח אחווה ואהבה בין קרובים שהתרחקו

מנכ"ל העירייה נשא דברים ולאחר מכן, שלמה אל כייאל עבו, ובן דודו אליהו עבו, ממקימי חוות סג׳רה ושומריה. מאדוני הארץ שגדלו כנערים בחצר.


ציון מערת קברו של רבי שמעון בר יוחאי זיע״א, שם קבורים מאבות המשפחה בנחלת אבותם נראה וסמוך לציון הרשב״י. על ברכי סיפורי גבורתם היהודית גדלו מפקדי טבריה ששחררו את העיר.


מכלוף, שמעון, אברהם, נחום ודוד עבו בני אליהו עבו נשמתם עדן, וכן בניו של שלמה אל כייאל אברהם, שמואל, נ"ע, ויבלחט"א אליהו ומשה עבו הי"ו כולם לוחמים עזי נפש שינקו את גבורתם ויישמו אותה בשחרור טבריה.


הנכדים, הנינים וגם מזקני המשפחה, נאספו לכיכר וישבו מרותקים שעה ארוכה למשמע עבודת המחקר שערכו שלושה מבני המשפחה על תולדות ושורשי המשפחה הנטועה עמוק באדמת הגליל מזמן עלייתם לארץ 40 שנה לפני שתיאודור הרצל חוזה המדינה נולד.


היסטוריה לא ידועה, שגם טרחו לטשטשה, נגלתה לקהל השומעים. עצם העובדה שעדיין לא הונצחו גיבורי טבריה, מבני משפחת עבו לדורותיהם בעיר טבריה, התגמד לאור הגילוי שנחשף, שנחלת קבורת האבות במירון, נעלמה ולא נודעו עקבותיה.


הערב המיוחד הסתיים ברוח אחווה ואהבה בין קרובים שהתרחקו ושבו ונקשרו בעבותות, רוח גבורת משפחת עבו, חתמו את הערב בהבטחה להמשיך ולפעול להנצחת בית עבו בטבריה לשמחת בני המשפחה.

עומר בן ארוש, יצחק (עבו) כוכבי, ומרדכי אלוף, מעמותה (בהקמה) ״מורשת בית עבו טבריה״.


עוד כיבדו את הערב, מר אבי גבאי יו"ר ההסתדרות, דוברת לשכת מנכ"ל אתי יונה, והאמן והצייר עמוס ישכיל,

תודה לאיילת לפיד מ"תרבות טבריה" על הסיוע הצמוד, ותודה גדולה לנחמן אליהו מ"אלוף הפיצה והפלאפל"

נכד ונין למשפחת עבו על מגשי הפיצות והכיבודים שתרם לערב זה.#מסיפורישחרורטבריה#עופראזרד#אירועהיסטורי#צאצאיהלוחמים

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page