top of page

מושב המים בוועידת החקלאות 2021

ב-9/12/2021 התקיימה וועידת החקלאות ה-12 שארגנה קבוצת משוב.

בין ייתר המושבים, הוקדש מושב לנושא עלות המים לחקלאות, בו השתתף בן השאר אריק ראובני - מנכ"ל אגודת המים בעמק הירדן.


בהמשך לשאלה ששאל מנחה המושב את נציג מקורות "האם הם בעד החקלאים"?

אמר ראובני כך: "אותנו (אגודות המים) אין צורך לשאול האם אנו בעד החקלאים, כי אגודות המים הם החקלאים. אנו באגודה קמים בבוקר יחד עם החקלאים, על מנת לתת שירות לחקלאים, שהם הבעלים שלנו.

החקלאים הם הלוחמים בשטח ואנו באגודות המים תומכי הלחימה, אנו צריכים לספק להם את המים במחיר הזול ביותר".


בדבריו ציין ראובני כי תיקון 27 הפך את כל מנגנון היעילות באגודות המים למיותר, כי כל היעילות המושגת באגודות המים, מועברת לחברת מקורות במקום להיות מופנה לטובת החקלאים. מדובר בעוולה.


ראובני הציג נתונים לדוגמא כי בעמק הירדן משקים בננות ב-1,800 מ"ק לדונם, בעוד שבמקומות אחרים, פחות חמים עם קרקע שונה, משקים ב-800 עד 1000 מ"ק לדונם. הרפורמה העכשווית שיוזם משרד החקלאות מציגה את החקלאים כבעיה, אך האמת היא שהחקלאים הם הפתרון.


אנו באגודת המים בעמק הירדן נמשיך להילחם לטובת החקלאות הישראלית בכלל והחקלאות בעמק בפרט.
#ועידתהחקלאות#2021#קבוצתמשוב#עלותהמים#חקלאות#עמקהירדן#אגודתמים#חקלאים#רפורמהעכשוית#משרדהחקלאות


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page