top of page

כפר תבור – היישוב שלא צריך כמעט כלוםאליהו זיגדון, יו"ר הוועדה לתכנון ולבניה גליל מזרחי, ממשיך במסע ההיכרות שלו את יישובי הוועדה שהוא שהוא עומד בראשה.

בשבוע שעבר, אליהו זיגדון, בחר ביישוב כפר תבור בכדי לעשות סיור היכרות. זיגדון קבע מדיניות והוא מיישב אותה יישוב אחרי יישוב. (אגב הוועדה לתכנון ממוקמת בכפר תבור). זאת, בכדי לסייר ביישוב ללמוד את החוזקות ואולי רק אולי אם יש חולשות. אבל הוא לא מצא חולשות הוא מצא ראש מועצה צעיר נחוש עם ניצוץ בעיניים עם רצון לפרוץ תקרות זכוכית ונדהם מאיכות היישוב והביצועים.

השילוב בין איש מקצוע כמו אליהו זיגדון וראש המועצה עודד הלפרין של כפר תבור הוא שילוב מנצח. בכפר תבור, יש ראש מועצה מקצועי המנהל את היישוב לתפארת. התרשמותו של זיגדון אליהו על האיש ועל היישוב שאותו הוא מנהל, הייתה הרבה מעבר למחמיאה.

כפר תבור לא זקוקה לוועדה לתכנון היות והכל שם עובד כמו שעון דוקסה. יותר מהיכרות החברים והיישובים עודד הלפרין לא נזקק לסיוע.

אליהו זיגדון, ניפגש גם השבוע עם יו"ר הוועדה הארצית לתכנון ולבניה ודן עימו בכמה נושאים החשובים לתפקודה של הוועדה אחד מהם הוא הקידום של התוכניות לטיילת במגדל ומציאת מקורות מימון. גם שם מסר זיגדון אליהו לכתבנו כי יצר פריצת דרך לזירוז התהליכים במגדל הן תכנוניים והן כלכליים.

עודד הלפרין, ראש המועצה הודה לזיגדון אליהו על הביקור והישיבה המקצועית עם צוות משרדו. זיגדון אליהו מסר לכתבנו כי: עודד הלפרין הוא ראש מועצה מקצועי מאוד עם ניצוץ בעיניים והוא מלא התלהבות והוא אוהב את כפר תבור.


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page