top of page

ככל שחולפות השנים החנייה בפורייה על הפנים!


מגרש חניה בבית חולים פדה פוריה

לא פעם ראשונה בנושא

לכל מי שחנייה זקוק

ואף אחד כלום לא עושה

בשטח שכולו פה פקוק

למי שחונה שם למעלה בסוף

ליד המנחת עצבני ולחוץ

כי אולי רואה שם בנוף

כמה רחוקות מרפאות החוץ

כתבתי לא פעם וכלום לא עוזר

ואני עדיין על הנושא חופר

ושוב על זה חוזר וחוזר

אך אף אחד אותנו לא סופר!


נ.ב

מבטיח שאמשיך להציק לכם שם בבית חולים פורייה

עד שימצא פתרון לבעיה כאובה ומעצבנת זו !!!#חניה#ביתחוליםפוריה#פדהפוריה

אולי יעניין אתכם...