top of page

ישיבת הנהלת רשות ניקוז ונחלים כנרת


בתמונה משמאל לימין לפי הגודל -

שניר אריש ראש מועצת יבנאל, צביקה סלוצקי מנכל רשות ניקוז ונחלים כינרת ואילן אור ראש מועצת יסוד המעלה


ישיבות הנהלת ומליאת רשות ניקוז ונחלים כינרת בראשות יו"ר הרשות מוטי דותן, התקיימו באולם הכנסים שבמרכז המבקרים באגמון החולה, בהן הוצגו הפרויקטים שהתבצעו על ידי רשות ניקוז ונחלים כינרת ב-2022 ואלה המיועדות לבצוע בשנת התקציב 2023.


התוכניות והפרויקטים מקיפים תחומים שונים כגון: הסדרת נחלים וניקוז, שיקום מרחבי הנחלים ושטחים פתוחים ועוד והם מבוצעים בשיתוף משרד החקלאות, הקרן לשטחים פתוחים, רמ"י, משרד הפנים, משרד התיירות, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים ועוד.


כמו כן, הוצגו תכניות בתחום החינוך והקהילה בשיתוף ראשי הרשויות, הגופים הירוקים ומוסדות החינוך - לשמירה על הנחלים ומקורות המים - המתוכננות לשנת 2023. יש על מה לברך ויש למה לצפות.אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page