top of page

טבריה חוגגת עצמאות 75 בצל אבל גדול

מאת: חיים חליוה

חודש ניסן הביא על עם ישראל אסונות קשים מנשוא. ארבעה אחים ואחיות קיפחו את חייהם בחודש ניסן. האחרון

שבהם היו האחים מעיין וסהר עשור מטבריה. העם היהודי רב האחד עם השני מבלי להבין או להסכים או לקבל את העובדה שאחים אנחנו!

מעיין עשור שנספה ע