top of page

חודש מודעות לסרטן השד בביטוח לאומי


בביטוח לאומי טבריה ציינו השבוע את חודש המודעות לסרטן השד.

יו״ר הסתדרות העובדים אבי גבאי ועובדים נוספים מההסתדרות הגיעו להביע תמיכה. בתמונה כל החברים עם מר פארס קטאייש מנהל הביטוח הלאומי שירן מורד מנהלת כ״א אביגיל מילס ראש הוועד וענת כהן הממונה על מעמד האישה. נשים לכו להיבדק זה מציל חיים.אולי יעניין אתכם...