top of page

הרפואה מתחילה בחינוך

פרוייקט ניצני רפואה בבית הספר תיכון עמל נופרים בגליללמרות העומס הגדול הנישא על כתפיו של, ד"ר ארז און, בבניית המחלקה השיקומית בבית החולים פוריה ולקראת פתיחת מחלקת ניתוחי ראש וקידום בית החולים פוריה כבית חולים קדמי ומקצועי בפריפריה מצא ד"ר אורז און את הזמן גם להשקיע בחינוך הדור הבא של הרופאים העתידיים בישראל, והגיע להרצות בפני תלמידי כיתות יא' מצטיינים בבית הספר עמל נופרים בגליל בו הוא למד כנער מתבגר ומשם המשיך ללימודי הרפואה.


ד"ר ארז און, התארח בשבוע שעבר, בתיכון עמל נופרים במסגרת פרוייקט "ניצני רפואה" המובל בבית הספר ע"י אלדד אטון ועליזה און "הזנק עתידים".


נושא ההרצאה אותה נשא ד"ר, ארז און, היה "לאן מתפתח מדע הרפואה העתידי, וכיצד זה יוביל לרפורמה משמעותית בבתי הספר לרפואה בארץ".


תלמידי כיתות יא'1 ויא'2 נחשפו לדוגמאות מפליאות בתחום שרבוט תכונות בילודה עתידית, האטת הזדקנות ומעקב אישי מקדים אחרי מצבו של חולה גם אם הוא לא מודע לבעיות הרפואיות שיש לו.


מר דקל ערוסי, מנהל בית הספר, רואה בפרויקט חשיבות רבה והוא נרתם לעניין והבטיח כי הפרויקט ימשיך להצעיד את בית הספר ואת תלמידיו אל העתיד. מר דקל ערוסי, ימשיך לארח במהלך שנה זו רופאים נוספים, שלא מכבר שובצו להרצאות בנושאים נוספים במערכת השעות הבית סיפרית.


#רפואה#חינוך#ניצנירפואה#עמלנופריםבגליל#ד"רארזאון#מחלקהשיקומית#למודירפואה

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page