top of page

הצדק יצא לאור! 215,000 אלף ש"ח ישולמו לחיים חליוה


215,000 אלף שקלים ישולמו לחיים חליוה בעקבות תביעת דיבה שהגיש.

הסדר גישור חיים חליוה נ' המועצה האזורית עמק הירדן
להגדלה לחצו על התמונה

ב-9.2016 הופץ לראשונה דו"ח מבקר המועצה האזורית עמק הירדן כנגד התנהלות וועד היישוב פוריה עלית והעומד בראשו.

בחודש 10-2018 הגיש חיים חליוה תביעת דיבה כנגד עידן גרינבאום ראש המועצה וכנגד אהוד נוסן מבקר המועצה. הנתבעים הגישו בקשת חסינות המועצה תמכה בבקשתם ובית המשפט הכריע שהמועצה תכנס בנעליהם של השניים.

הצדדים הופנו להליך גישור ע"י בית המשפט המחוזי בנצרת, הליך שנערך אצל נשיאת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופטת בדימוס, הילה גרסטל. במסגרת הליך הגישור סוכם כי: "...הגיעו הצדדים להסכמה וזאת מבלי ששום צד מודה בטענותיו של הצד השני. תגובותיה של עו"ד שרית דנה מטעם הוועד המצורפות, מהוות מעתה חלק בלתי נפרד מדו"ח הביקורת".

עוד נכתב בהסדר הגישור כי: "התובע מתחייב לא להגיש קובלנה פלילית כנגד המועצה או מי מטעמה, בקשר לעובדות שביסוד ההליך".

הסדר הגישור קיבל תוקף של פסק דין ביום 30.5.2022. צפו בהסדר הגישור שקיבל תוקף של פסק דין, כמו גם בדברי עו"ד שרית דנה שכתבה "על טיוטת הדו"ח והטכניקה בה נכתב" המהווים חלק בלתי נפרד מדו"ח הביקורת.142 צפיות

אולי יעניין אתכם...