top of page

העסקת עובד/ת זר/ה בישראל - שאלות נפוצות - חלק א

משפחות רבות זקוקות למטפל סיעודי בכדי לסייע לקשישים או לחולים שבריאותם מצריכה ליווי, סיוע וטיפול בחיי היומיום. חולים סיעודיים נעשים תלותיים בסביבה שלהם.


לסייע למטופל בפעילויות יומיומיות כולל משק הבית

העסקת עובד זר כרוכה בחובות של המעסיק ובמהלך הדרך צצות שאלות שכדאי לדעת את התשובה להן על מנת שלא ליצור תנאי העסקה בעייתיים ועל מנת שתקבלו את מלוא הסיוע שמגיע לבן משפחתכם:

מי שמעסיק עובד זר בסיעוד חייב בשמירה על תנאי העסקה נאותים וחוקיים, כולל הפרשות לפנסיה, תשלום ביטוח רפואי, שמירה על מספר ימי עבודה בשבוע, יום חופש שבועי וכן ימי חופשה שנתיים. במסגרת תפקידו על המטפל לסייע למטופל בפעילויות יומיומיות כולל משק הבית, סיוע לצרכים האישיים של המטופל כולל הליכה לשירותים, הלבשה, רחצה וניקיון, בישול, אכילה, ניקיון ועוד...


ראשית - קבלת אישור להעסקת מטפל זר:

כדי להעסיק מטפל זר בסיעוד, יש להסדיר במשרד הפנים היתר העסקה על שם המטופל וכן אשרת עבודה למטפל הזר על שם המטופל.


תהליך העסקת עובד זר סיעודי:

1. במידה ויש גמלת סיעוד - יש לפנות לביטוח הלאומי ולהגיש בקשה להעסקת עובד זר. 2. יש לפנות אל רשות האוכלוסין וההגירה בצורה מקוונת על מנת למלא את הטפסים הנדרשים לקבלת האישור כולל תשלום האגרה. פעולה זו נדרשת גם כאשר הגמלה לא אושרה והקשיש מעוניין להעסיק עובד זר על חשבונו. 3. פניה אל תאגיד העוסק ביבוא עובדים זרים על מנת לבחור עובד זר.


חשוב לדעת כי, היתר לקבלת עובד זר סיעודי, יתקבל אך ורק כאשר יש צורך בטיפול והשגחה במרבית שעות היממה. לא ניתן להעסיק עובד זר למשך שעות בודדות בלבד. כמו כן, תפקידו של העובד הזר הוא לסייע אך ורק לקשיש, ואין עליו לסייע לבני משפחה אחרים. בנוסף יש לדאוג לעובד לתנאי מגורים נאותים.


שנית – חוזה עבודה על פי חוק המעסיק מחויב לחתום עם המטפל הזר, על חוזה עבודה בשפות המובנות למעסיק ולמטפל הזר, ולתת למטפל הזר העתק.


מה כולל שכר המטפל הזר?

1 . שכר בסיס: המטפל זכאי לשכר שלא יפחת משכר המינימום במשק. נכון לחודש ינואר 2021 שכר המינימום במשק הינו 5,300 שקל, כלומר שכר יומי של 212 שקל לפחות, ולא פחות מ- 29.12 שקל עבור שעת עבודה. שכרו של המטפל, ייקבע ביניכם ובין העובד. ניתן להפחית מהשכר שנקבע רק ניכויים המותרים על פי דין (ראו בהמשך המסמך).


בהתאם להנחיות הביטוח הלאומי, על המעסיק לשלם את שכר המטפל בהעברה בנקאית לחשבונו או בהמחאה לפקודת המטפל הזר, אנו ממליצים לשמור תיעוד מסודר של התשלומים. חובה לשלם את השכר לא יאוחר מה-9 בחודש עבור החודש הקודם (את שכר ספטמבר יש לשלם עד ה-9 באוקטובר, וכדומה).


2. ניכויי שכר: מעסיק רשאי לנכות משכרו של המטפל הזר ניכויים המותרים בחוק, ביניהם: ביטוח רפואי, עלויות נלוות למגורים, הוצאות נלוות וחובות של העובד למעסיק. את רשימת הניכויים המלאה ניתן למצוא באוגדן הזכויות והחובות של רשות האוכלוסין וההגירה . הניכוי החודשי המרבי המותר הוא עד 25% משכרו של המטפל הזר.

כל הניכויים צריכים להופיע גם בהסכם, שעליו תחתמו עם המטפל.

בשבוע הבא הטור יתמקד בסוגי הניכויים השונים.


3. דמי כיס: דמי הכיס בגובה של 100, נחשבים מקדמה על חשבון שכרו החודשי של המטפל, והם חלק בלתי נפרד מהשכר החודשי. חוזה מקובל לתת את דמי הכיס בסוף השבוע, לקראת היציאה של המטפל ליום המנוחה השבועי.


במסגרת אירועי חודש האזרח הוותיק בעיר אני אגיע בתאריך 22.11.22 בשעה 10:00 לתת הרצאה בנושא העסקה עובדים זרים, ההרצאה מתקיימת במרכז צעירים מוזמנים להגיע ולקבל ייעוץ נוסף.


יריב גורן - מנהל תחום עובדים זרים בצפון -

עמותת מטב


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page