top of page

הגירעון הממשלתי הגדול מאלץ את משרד האוצר לגייס סכומים גבוהים בשוק ההון

התמשכות המלחמה, הכפלת תקציב הביטחון, וההאטה במשק, מגדילים את יתרת החוב של האוצר בצורה ניכרת.

כדי לממן את הפער שנוצר בתקציב, האוצר מגביר מכירת איגרות חוב ממשלתיות בשוק ההון ובהיקפים חסרי תקדים, יש בתי השקעות שמעריכים כי היקף מכירת איגרות חוב של המדינה בשוק ההון השנה יגיעו לכ-100 מילי ארד שקל.

על מנת להבהיר, המדינה יכולה לגייס כסף באמצעות מכירת איגרות חוב שקליות לא צמודות למדד המחירים לצרכן, וכן באמצעות איגרות חוב צמודות למדד. רק לצורך הפשטות, איגרת חוב, הינה סוג של לקיחת הלוואה מהציבור, בתמורה לתשלומי ריבית וקרן לאורך זמן ההלוואה.

כיום ניתן לרכוש איגרת חוב ממשלתית שקלית לא צמודה לטווח של עד 18 שנים בריבית של 4.75% לכל שנה. מנגד, יש אפשרות לרכוש איגרת חוב צמודה למדד המחירים לצרכן לטווח של עד 25 שנים בריבית של 1.98% בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן.

מובן כי יש טווחים קצרים יותר להשקעה, בכל מקרה ככל שטווח ההשקעה של האיגרת ארוך יותר, הסיכון / סיכוי גבוהים יותר, כל ירידה או עלייה בשיעור ריבית בנק ישראל משפיעים על התנהגות האיגרות לפי טווח השנים שלהן, ולכן אם הצפי הוא לירידת ריבית, נהוג להשקיע לטווח בינוני ארוך כדי להרוויח יותר מתנודות המחירים של האיגרת בשוק ההון.

לעומת זאת אם הצפי הוא לעלייה בשיעור הריבית, נשקיע במסלול של ריבית משתנה.

הרוכשים הגדולים לאיגרות הממשלתיות, הם גופים מוסדיים, חברות הביטוח, קופות הגמל וההשתלמות, קרנות הפנסיה, ומשקיעים זרים. בפרוץ הלחימה, כמה מדינות בארצות הברית רכשו איגרות חוב ממשלתיות שלנו.

גם הבנקים רוכשים מעת לעת איגרות חוב בבורסה, וכך באמצעות ההכנסות המתקבלות מהריבית של איגרות החוב הם מציעים ללקוחות הבנק פיקדונות נושאי ריבית.

במצב הנוכחי אין בעיה לממשלה לגייס כסף, גם אם בהיקפים יוצאי דופן, היכן יכולה להתעורר הבעיה?!

במידה והמשקיעים הזרים יחשבו כי ניהול התקציב אינו אחראי והממשלה ממשיכה להגדיל את הגירעון ללא סיבה הגיונית, או אז הם ידרשו ריביות גבוהות יותר, ולכן מחירי איגרות החוב ירדו בהתאם בשווקים, במקרים קיצוניים הם יפסיקו לרכוש בכלל, ואף ימכרו במקום לקנות, נוכל לראות זאת באמצעות שער החליפין של השקל אל מול הדולר, כרגע אין פחד בשווקים, להפך הדולר ירד אל מתחת למחיר בו היה ערב המלחמה, וזאת מכיוון שנקודת ההנחה היא כי הגירעון הנוכחי הוא זמני, והלחימה לא תתרחב בצורה ניכרת. בשורות טובות,

שלומי ויזל, מנהל השקעות וסוכן פנסיוני. אימייל vizel58@zahav.net.il אתר vizel-invest.co.il


19 צפיות

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page