top of page

הגיע הזמן להתכונן לחורף במיוחד בטבריה

המשרד להגנת הסביבה קרא לרשויות להיערך לעונת הגשמים ולבצע ניקוי ותחזוקה של מערכות הניקוז למי הגשמים פתיחתם, ניקיונם ושטיפתם.

בטבריה כל שנה עושה את הפעולות האלו חברת מי רקת ולבטח גם השנה תעשה זאת חברת מי רקת עם הציוד הכלים והאנשים המיומנים שיש לה.


החשיבות בפתיחת צנרת הניקוז של טבריה היא חשובה לאן ארוך מכל עיר מישורית אחרת. כמויות המים המצטברות בניקוז העירוני בטבריה הן אדירות בשל השיפוע הגדול מהעיר למעלה ועד לעיר התחתית. העבודות והפעולות הנדרשות הן בכדי שגשמי הברכה יתועלו אל הכנרת ישירות ובמהירות וללא אובדן של מים בדרך.


פתיחת מערכת הניקוז בטבריה מבעוד מועד מסירה את האיום של גלישת מים רבים ויצירת שטפון ברחוב הגליל אליו מתנקזים מרבית מי הגשמים כמו גם ברחוב הירדן.

לבטח ראה את אנשי מי רקת מתחילים בטיפול בשטיפת ופתיחת מערכות הניקוז בעיר.


אולי יעניין אתכם...