top of page

37 רשויות זכו בקול קורא להקמת גינות קהילתיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל!

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ומשרד החקלאות מקצים 7 מיליון ₪ להקמת גינות קהילתיות תוך תעדוף ערים ומועצות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

צילום: JINIPIX


עודד פורר, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: "הפרויקט שם דגש על יצירת פעילות ייעודית לאוכלוסיות עם צרכים שונים כגון קשישים ובני נוער בסיכון אשר מטרתו לייצר גינה שתהיה מקום לפעילות חברתית ותחזק את קשרי הקהילה. גינות קהילתיות יכולות להוות מקור למזון עצמי טרי ואורגני ולחזק את הביטחון התזונתי של הקהילה. כמו-כן, הגינה הקהילתית מגבירה את תחושת השייכות המקומית לקהילה לשכונה ולארץ, ומחנכת לעבודת אדמה וחקלאות, חיסכון במשאבים והיכרות עם צמחים ובעלי חיים."

השר עודד פורר בכנס וועידת הגליל: גינה קהילתית מהווה מקום מפגש קהילתי ואמצעי לחיזוק הקהילה המקומית

37 רשויות זכו בקול קורא שפרסמו המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ומשרד החקלאות להקמת גינות קהילתיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. גינה קהילתית היא גינה המתוחזקת על ידי הקהילה המקומית ומהווה מקום מפגש קהילתי ואמצעי לחיזוק הקהילה המקומית. הגינה מאפשרת חיבור בין-דורי וחיזוק תחושת השייכות המקומית.

בקול הקורא החדש שפורסם ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובשיתוף המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, לראשונה ישנה התייחסות לגובה ההשתתפות הכספית הרשות המקומית בהתאם לדירוגה במדד החברתי-כלכלי (סוציו), כך שהותאמה ופחתה ההשתתפות העצמית הנדרשת מהרשויות המקומיות המדורגות נמוך במדד החברתי-כלכלי.

בנוסף, ניתנת העדפה לרשויות מקומיות עירוניות (ערים ומועצות מקומיות) שמטבען נושא החקלאות בהן אינו מפותח דיו.

שוב טבריה כפי הנראה לא קיבלה כלום וגם לא תקבל כלום בגלל ש... כן כן עודד פורר השר סבור שהפקיד הממשלתי, יו"ר הוועדה התבטא כנגד הממשלה המשלמת את שכרו. והסכסוך שוב פוגע בנו הטבריינים. אני תקווה לא, אבל המציאות אומרת שכן. שוב חטא היוהרה הוא שפוגע בנו הטבריינים.

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page