top of page

תמי ויוסי בן דוד ניצחו! הצדק לא רק צריך להיעשות הוא גם צריך להיראות

על שפת דיבורו ואופן דיבורו של מי שהודח מתפקידו כראש עיר, רון קובי, כל שאומר יתגמד אל מול הכתוב בפסקי הדין המצטרפים האחד על השני והמשקפים תמונה מצב על מי האיש וכיצד רואים בתי המשפט והשופטים את תוכן אמירותיו, התבטאויותיו ובכלל את צורת השיח של רון קובי אל מול אנשי ציבור, פוליטיקאים, ועוד...

בתי המשפט פוסקים בזה אחר זה כי מרבית דבריו של ראש העיר המודח, רון קובי, עולים כדי לשון הרע ופוסקים כנגדו ומחייבים אותו בין בכסף ובין בקביעה שהוא ביצע לשון הרע.


הפעם היה זה תורו של ראש העיר לשעבר, יוסי בן דוד ורעייתו תמי שזכו למעט עדנה עת קראו את דברי השופט אשר חייב את קובי בלשון הרע ב-37 סעיפים. טרם ניתן פסק דין לעניין הנזק, קרי כמה כסף ישלם קובי לבן דוד.


עו"ד רון לוינטל, מי שייצג את יוסי בן דוד בהליך המשפטי היה מרוצה מאוד. עו"ד לוינטל השיג ניצחון משפטי יפה ומקצועי עבור יוסי בן דוד. לזכות בפסק דין שמחייב את רון קובי ב-37 סעיפי לשון הרע זה לא עניין של מה בכך. כולנו יודעים שהיו עוד אמירות ויהיו עוד כי האיש לא לומד כי טרם נקבעו לגביו סכומים משמעותיים שירתיעו אותו.


יוסי בן דוד מסר לכתבנו כי אני שמח עבור רעייתי תמי יותר מהכל כי הוא פגע בה קשות. המצחיק שתמי הייתה עדה מטעמו של רון קובי בהליך המשפטי והיא שניצחה את המשפט. כך נמסר לכתבנו.


יוסי בן דוד ועו"ד רון לוינטל כבר עובד עך הגשת כתב תביעה נוסף

כזכור עו"ד לוינטל מייצג גם את דוד אוחנה בערעור למחוזי על גובהה הסכום הנמוך שנקבע לקובי בפסק דין השלום.


אולי יעניין אתכם...