top of page

תגובה לכתבה מהשבוע שעבר

בהמשך לכתבה שפורסמה בשבוע שעבר שכותרתה "הציבור החרדי לאן", ביקש רפאל טרבלסי להגיב לכתבה ולהבהיר את הנקודות הבאות וכך כתב:

"הסבו את תשומת ליבי שאזכרת את שמי בעיתון. רק חבל שעם 2 טעויות עובדתיות הכי בסיסיות לשורות שרשמת. 1. בחיים, עו"ד בומבך לא ייצג אותי, לא בכנסת ולא בבית משפט. הדיון שעו"ד בומבך ייצג אותי היה בוועדת הפנים של הכנסת ולא בוועדת חוקה של הכנסת". עוד ביקש טרבלסי להוסיף: "אף פעם לא הייתי עבור אדם, או אינטרס אישי, אלא נאמן אך ורק לערכים והמטרות שלי לטובת העיר טבריה ותושביה".


האומנם רפאל? למיטב ידיעתי זה תמיד היה וגם היום זה אינטרס אישי.

אבל, יפה שתיקה לחכמים, ולכן אשתוק.


לעניין הראשון, וועדת הפנים, ועדת החוקה, כנסת ישראל, מה זה משנה רפאל? זה הטפל לא העיקר. העיקר הוא שעו"ד בובמך פעם מייצג אותך ופעם מייצג את בועז, הציבור לא טיפש, מה זה מעיד על שניכם? שאתם יחד מיקשה אחת חותרים במחשכים אחרי כל הפעולות הלא חוקיות.


רפאל טרבלסי, אתה איש פוליטי שרשאי לעשות כאוות נפשו ואני מכבד את זה. אבל יש לזכור שאנשי הציונות הדתית כולה בטבריה שכידוע לך קרובים לליבי ישלמו את מחיר כישלונך אם יהיה, או ירוויחו את מחיר ניצחונך אם יהיה.

אחרי הכל לצערי אתה מתגלה כחתרן בלתי נלאה, ממש כמו מורך ורבך, ציון פיניאן, בימים "הטובים שלו" והגרועים של טבריה שפעל כנגד כל המועמדים לראשות העיר. אין ספק היה לך מורה טוב, ציון פיניאן רחמנא ליצלן.


אולי יעניין אתכם...