top of page

תאגיד המים 'מי רקת' השקיע בשנת 2021 למעלה מ-55 מיליון

תאגיד המים "מי רקת" טבריה מסכם את שנת 2021 עם עשרות פרויקטים בעלות של 55 מיליון שקלים.

בריכות מים חדשות


הפרויקטים הבולטים שבוצעו: מתקני טיהור השפכים כגון, ביטול מט"ש יבנאל והנחת קו הולכה לביוב חדש למט"ש ביתניה בעלות של 10 מיליון שקלים וכן שדרוג מתקן לטיהור שפכים כפר חיטים בעלות של חמישה מיליון שקלים.


החלפה וחידוש קווי סניקה ראשיים למים בין מכון 3 ל-4 בטבריה כולל קידוח אופקי בשדרות מנחם בגין בעלות של 3 מיליון שקלים, החלפת קו סניקה לביוב וקו גרביטציוני בקידוח אופקי רחוב הבנים בטבריה בעלות של 1 מיליון שקלים וחידוש קו סניקה, שדרוג תשתיות מים וביוב וחידוש הכביש והמדרכות ברחוב הצנחנים בטבריה בעלות של 4 מיליון שקלים.


עוד בוצעו הקמות ושדרוגים של קווי מים וביוב ברחוב דונה גרציה בטבריה בעלות של 2 מיליון שקלים, פיתוח תשתיות מים וביוב בגוש 12, רחוב הראשונים ומקטע החוף במגדל בעלות של 3 מיליון שקלים, שדרוג תשתיות מים וביוב טיילת חדשה חוף הדקל בטבריה בעלות של 2.5 מיליון שקלים וכן בוצע שלב א' של שדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב כביש הטבעת בכפר קמא בעלות של 5 מיליון שקלים.


כמו כן טופלו בריכות אגירה ברחבי העיר טבריה בעלות 5 מיליון שקלים וכן הקמת בריכת אגירה חדשה למים במכון מס' 2 ברחוב גולני בעלות של חמישה מיליון שקלים נוספים.


בסך הכל הושקעו בכלל הפרויקטים למעלה מ-55 מיליון.

מהנדס התאגיד רועי מזרחי אמר: "בשנה החולפת הצלחנו ליישם בצורה טובה מאוד את מרבית היעדים שהצבנו לעצמנו בכל הנוגע לפרויקטים הנדסיים, קטנים וגדולים כאחד".


מנכ"ל התאגיד, שאול דוד הוסיף ואמר: "אני מודה לראש העיר מר בועז יוסף יו"ר הוועדה הממונה בטבריה ויו"ר הדירקטוריון, חברי הדירקטוריון וכל עובדי התאגיד על ההשקעה המאומצת לאורך השנה".

#תאגידמירקת#תאגידמים#טבריה#קווימים#בריכתאגירה#רחובהבנים#רחובדונהגרציה#קוויסניקה#קידוח

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page