top of page

תאגיד המים והביוב "מי רקת טבריה" השקיע כ-10 מיליון ₪ ברחוב אחד

בימים אלה השלים תאגיד המים "מי-רקת טבריה" את הפרויקט להחלפה וחידוש תשתיות המים והביוב ברחוב צנחנים וכפי שהובטח מיד עם סיום החלפת התשתיות בוצע גם חידוש ופיתוח הרחוב כולל מדרכות חדשות וריבוד הכביש


פרויקט מורכב אשר במסגרתו הוחלפו קווי המים והביוב המשרתים את התושבים, קווי המים והביוב היו קווים ישנים מראשית שנות השבעים , חלק מהקווים עברו בחצרות הבתים והצריכו עבודה כירורגית ולעתים עבודת ידיים במהלך חידוש התשתיות.


בנוסף לקווי המים והביוב של הרחוב הניח התאגיד קו סניקה ראשי למים בקוטר 20" שתחילתו במכון הסינון ובהמשכו חוצה באמצעות קידוח מתחת לפני הקרקע את כביש 348 ומשם דרך רחוב הצנחנים עד למכון המים מס' 2 הממוקם ברחוב גולני, קו הסניקה מתחבר לבריכת האגירה החדשה המוקמת בימים אלו על ידי התאגיד, בפרויקט הנוכחי נעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בין היתר כאמור קידוח מתחת לפני הקרקע במקומות בהם לא ניתן היה לחפור וכן בקטעים מסוימים הנחת הקו באמצעות חפירה רגילה תוך כדי תמרון בין התשתיות הרבות הקיימות ברחוב, קו הסניקה ובריכת האגירה החדשה נועדו לספק את הצורך לעמוד בספיקות גדולות יותר בעקבות התפתחות העיר, הגידול באוכלוסייה ואספקת כמות מים רבה יותר לתושבים.


בנוסף לכל הקשיים בהנחת התשתיות, עוד בטרם החלו העבודות ברחוב במהלך התיאום עם הרשויות התברר כי רחוב הצנחנים הינו אזור של עתיקות מימי בית שני וכן קברים עתיקים, הדבר חייב את התאגיד לעבוד "עקב בצד אגודל" תוך כדי פיקוח צמוד של רשות העתיקות ו"אתרא קדישא", כמובן שהדבר האט באופן ניכר את קצב העבודה וההתקדמות בפרויקט, אך בסופו של דבר נמצאו פתרונות יצירתיים לעקיפת הממצאים הארכאולוגיים שהתגלו והנחת הקו באופן שאינו פוגע בעתיקות.


מהנדס התאגיד, רועי מזרחי, אמר: "קווי המים והביוב ברחוב היו ישנים וגרמו לדליפות מים פיצוצים וסתימות ביוב רבות, עכשיו ייהנו התושבים מתשתיות חדשות". מנכ"ל התאגיד שאול דוד הביע סיפוק רב עם סיומו המוצלח של הפרויקט המורכב, מודה לתושבי רחוב הצנחנים על הסבלנות ואורך הרוח שהפגינו במהלך העבודות והבטיח כי התאגיד ימשיך לשדרג ולפתח תשתיות מים וביוב בכל מקום שיידרש ובטכנולוגיה מתקדמת לרווחת התושבים לפיתוח העיר טבריה ויישובי התאגיד.

#מירקת#טבריה#ביוב#העירטבריה#מירקתטבריה#קווימים

אולי יעניין אתכם...