top of page

שני אילוז מובילה בסקר לראשות העיר טבריה

מסקר שערכה המועמדת לראשות העיר, שני אילוז, ע"י מאגר מוחות בין התאריכים 21.2-26.2.23 עולה כי המועמדת, שני אילוז, היא המועמדת המובילה לראשות העיר נכון ליום עריכת הסקר.

בסקר השתתפו 500 נשאלים מגילאי 17 ומעלה. גודל טעות סטטיסטית הוא 4.4% ברמת ביטחון של 95%.

שני אילוז מובילה עם 18% מכלל המדגם שהם 29% מבעלי הדעה.

אחריה מזדנב, ראש העיר המודח, עם 12% מכלל המדגם שהם 19% מבעלי הדעה.

הנתון המעניין עוד יותר הוא ש-63% מעדיפים שראש/ת העיר הבא יהיה מי שלא היה קשור בעבר בתפקידים שונים בעירייה או בראשה.

בתסריט בחירות של שני מועמדים שני אילוז זוכה ל-46% תמיכה ואילו ראש העיר המודח, זוכה רק ל-19% תמיכה.


את כל הסקר ניתן למצוא כאן באתר האינטרנט של העיתון "כוכב הצפון" www.star10.co.il ותוכלו לעיין בכל הפרמטרים ואף לברר את אמינות הסקר. מצ"ב הסקר לחץ לפתיחה#שניאילוז #בחירותלראשותהעירטבריה #טבריה #סקריםבחירותבטבריה

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page