top of page

שני אילוז המועמדת לראשות העיר טבריה מובילה בסקרים

מסקר שהגיע למערכת העיתון ושערכה המועמדת לראשות העיר, שני אילוז, ע"י מאגר מוחות בין התאריכים 21.2-26.2.23 עולה כי המועמדת, שני אילוז, היא המועמדת המובילה לראשות העיר נכון ליום עריכת הסקר. בסקר השתתפו 500 נשאלים מגילאי 17 ומעלה. גודל טעות סטטיסטית הוא 4.4% ברמת ביטחון של 95%.

שני אילוז מובילה עם 18% מכלל המדגם שהם 29% מבעלי הדעה. אחריה מזדנב, ראש העיר המודח, עם 12% מכלל המדגם שהם 19% מבעלי הדעה. הנתון המעניין עוד יותר הוא ש-63% מעדיפים שראש/ת העיר הבא יהיה מי שלא היה קשור בעבר בתפקידים שונים בעירייה או בראשה.

בתסריט בחירות של שני מועמדים שני אילוז זוכה ל-46% תמיכה ואילו ראש העיר המודח, זוכה רק ל-19% תמיכה. ניתן לקרוא את הסקר המלא באתר העיתון "כוכב הצפון" www.star10.co.il

הסקר הוא כלי עבודה לאנשי המקצוע המלווים את המועמד. התוצאות המוצגות בו הם נכונות ליום הסקר בלבד. הסקר מקיף כמעט את כל המועמדים. מידיעה אישית ומחלקי סקרים שראיתי אז גם בסקרים קודמים שנעשו ע"י גורמים שונים ואחרים המועמדת לראשת העיר טבריה, שני אילוז מסומנת ע"י הציבור כמועדפת נכון להיום. וזו מגמה מסתמנת של הובלה כבר בתחילת הדרך. אבל... הדרך עוד ארוכה ומייגעת.

למרות סיסמאות וקולות יבבה, כוחו של המודח אינו כמו שיש החולמים על שידור חוזר. חלום זה חלום ומציאות זו מציאות. ראש העיר המודח עד היום לא שינה את עורו או את שפת הדיבור שלו ו/או ההתנהלות שלו. אבל יש לו עוד אנשים שכמותו, בדיוק כפי שיש לשמאל של היום אנשים המונעים משונאי יהודים ויהדות. כל שנאחל לטבריה זה שהטוב ינצח וכפי ש-63% מהציבור ביקשו שרק לא יהיו פוליטיקאים שכבר היו בקדנציות קודמות וזה נתון מעניין וטוב הציבור רוצה חדשים רעננים ישרים, הגונים, לא שחייני ביבים פוליטיים ומומחי קומבינות ושקרים ואמירות ליצניות ברוח פורים בניתי עשיתי קניתי הכל אני ורק אני אני הבאתי אני דאגתי אני בתמונה עם... אם הציבור רוצה לקנות את זה, הוא גם יצטרך לשלם על זה. שבת שלום.

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page