top of page

שמירה על רצף זכויות פנסיוניות חלק ב'

בשבוע שעבר הסברתי על החשיבות של שמירת הזכויות הפנסיוניות שלנו בעת עזיבת מקום עבודה, לרבות הכיסויים הביטוחיים הנלווים אליהן. השבוע אמשיך וארחיב מעט בנושא זה ואעמוד על ההבדלים בין שני סוגי הביטוח הפנסיונים, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים.

בין אם אתם מפקידים בביטוח מנהלים או קרן הפנסיה, תדאגו לשמור על ההמשכיות של הכיסוי הביטוחי ושמירת הוותק במקרים של עזיבת מקום העבודה

ביטוח מנהלים אל מול קרן הפנסיה

ביטוחי המנהלים הם אפשרות נוספת הקיימת לציבור החוסכים בביטוחים הפנסיונים בנוסף לקרנות הפנסיה. גם באפיק זה החוסך רוכש כיסוי ביטוח של אובדן כושר עבודה (נכות), ושארים, וכמובן קבלת קצבה חודשית בעת הגעתו לגיל הפרישה.

בביטוח מנהלים החוזה של החוסך הפנסיוני הוא מול חברת הביטוח ולא ניתן לשינוי אלא רק באישור של הממונה על שוק ההון, בנוסף הפרמיה(התשלום החודשי) משולמת ישירות לחברת הביטוח, ובמקרה של תביעה מצד המבוטח הפנסיוני, הוא יקבל את התשלום מחברת הביטוח. לעומת זאת קרן פנסיה מתנהלת על פי תקנון שניתן לשינוי באופן חד צדדי באישור הממונה על שוק ההון. בנוסף, הקרן מבוססת על עקרון הערבות ההדדית, ולכן מי שנושאים בעלויות התביעות של החברים בקרן הם כלל העמיתים ולא הקרן עצמה.

לכן עלות הכיסויים הביטוחיים (נכות ושארים) בקרן לא כוללת מרכיב רווח (כמו בביטוח מנהלים של חברות הביטוח),ובדרך כלל עלויות אלה זולות יותר מרכישת כיסויי ביטוח אחרים שלא באמצעות קרן פנסיה.

חיסכון באמצעות קרנות פנסיה זוכה להטבה משמעותית של ממשלת ישראל.


עד חודש אוקטובר האחרון התחייבה המדינה לתשלום ריבית של 4.86% + מדד לשנה על מרכיב של 30% מהחיסכון הפנסיוני בקרן, החל מחודש אוקטובר יש התחייבות לתשואה של 5.15% + מדד. הטבה זו בתקופה של שנה רעה בשווקים כמו בשנת 2022 היא מהותית, בתשואות השנתיות ניתן לראות את הבדלי התשואות בין קרנות הפנסיה שזוכות להטבה, אל מול ביטוחי המנהלים שכל החסכונות דרכם מושקעים בשוק ההון.


לסיכום, בין אם אתם מפקידים בביטוח מנהלים או קרן הפנסיה, תדאגו לשמור על ההמשכיות של הכיסוי הביטוחי ושמירת הוותק במקרים של עזיבת מקום העבודה, אחרת תאלצו לשלם סכומים גבוהים יותר בעת הצטרפות מחודשת על כיסויים ביטוחיים, וחמור מכך בעת הצטרפות מחודשת לקרן חדשה בגיל מתקדם, תאלצו או למלא הצהרת בריאות, או חמור מכך, בקרות מקרה ביטוח ב5 השנים הראשונות להצטרפות המחודשת לקרן פנסיה, לא יהיה כיסוי ביטוחי למחלות קיימות.

שבת שלום. שלומי ויזל נייד. 0507295785 מייל. vizel58@zahav.net.il אתר. https://vizel-invest.co.il


פוסטים קשורים

הצג הכול

רק בגלל הרוח

מאת: מאיר אוחנה מלחמת "חרבות ברזל" שעדיין נושאת את השם הזה, עוטפת את האומה הישראלית באין ספור היבטים. מהנרצחים במעשי הטבח והזוועה מאותה שבת, דרך חטופים שעדיין שם בשבי חמאס וממשיך דרך חללי צה"ל שנופלים

אולי יעניין אתכם...