top of page

שומרים על הגליל נפרדים מהתחתון


גליל התחתון מחליף שם למועצה

המועצה האזורית הגליל התחתון החלה היום בתהליך שיתוף הציבור לשינוי שם המועצה. תושבי הגליל התחתון נתבקשו להציע שם חדש למועצה ולנמק את בחירתם. בתוך כך, השם החדש יכיל את המילה גליל ולא יכיל את המילה תחתון וזאת על פי המלצת הצוות המקצועי. בגליל התחתון פועלים כבר למעלה משנה בנושא מחקר פנימי וגיבוש חזון מועצתי אשר בעקבותיו מתחילים בפעולות אסטרטגיות למיתוג מחדש של המועצה והמרחב וביניהם החלפת שם המועצה. תושבי המועצה בכל גיל רשאים להציע שמות עד לתאריך 18.3.21 ולאחר מכן יועברו כלל ההצעות ל"פורום המיתוג הבין יישובי" אשר יציג לנציגי מליאת המועצה את סיכום המלצות הציבור לשינוי שם המועצה. מליאת המועצה תדון בהמלצות ותאשר 4 חלופות אשר יובאו להצבעה בקלפיות ביישובים במהלך חודש מאי. צפו בסרטון הסברה:
#גלילתחתון#שינוישםהמועצה#תושביגלילתחתון

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page