top of page

רון קובי ותביעות הדיבה


במסגרת ההליכים המשפטיים של רון קובי בתביעות הדיבה שהגיש ו/או שהוגשו כנגדו, היה מוכן קובי ללכת לגישור בתיק המתנהל בינו לבין יוסי בן דוד. עו"ד של בן דוד רון לווינטל סירב בכל תוקף לגישור ולקשור את התיק שמחכה לפסקי דין אחרי 6 שנים בתיק תביעה שהגיש רון קובי נגד בן דוד ואחר'. בן דוד אף הגיש תביעת דיבה שכנגד באותו תיק שנדון.


אם נוסיף את הערעור של דוד אוחנה על פסק הדין המקל כנגד קובי בו זכה, בקיצור נקבל טבעת חנק משפטית המתהדקת סביב צווארו של האיש שתמיד בודק היטב היטב מה הוא מכניס לפיו, אך הוא לא בודק כלל, מה הוא מוציא מפיו.
אולי יעניין אתכם...