top of page

רוח התנדבות בעמל נופרים בגליל



תלמידי י״ב/5 בתיכון הרב תחומי עמל נופרים בגליל טבריה, יצאו השבוע להתנדב במעון נעמ״ת ״ניצנים״. התלמידים טיפחו, צבעו, ושתלו צמחים בחצר הגן, שם תוקם פינת הנצחה, לזכרה של הגננת המיתולוגית מלכה לאופר ז״ל. יצוין כי בית הספר שם דגש רב על החינוך החברתי והערכי, ומטפח את רוח ההתנדבות של התלמידים למען הקהילה.

אשרי המקבל וברכה לנותן.






#עמלנופריםבגליל#מתנדב#נעמת#ניצנים

אולי יעניין אתכם...