top of page

רבותיי ההיסטוריה חוזרת!

עודכן: 3 ביוני 2022

מסמך היסטורי שנשלח מדוד בן גוריון ז"ל לראש הממשלה, לוי אשכול ז"ל על תופעת החרדים במדינת ישראל עוד משנת 1963 נראה שהוא מתאים לימים אלו במיוחד כמו כפפה ליד והוא מציע גאוני של איש פשוט חכם.

במכתב, כתב דוד בן גוריון ז"ל כך: "שדה בוקר, 12.9.1963. אשכול יקר, אין אני סבור שאתה זקוק לעצותיי בענייני הממשלה, ואין בדעתי כמובן לתת עצות. אבל השתוללות הקנאים עוברת כל גבול, ואני מרגיש שאני אחראי לכך במידה ידועה:- אני שחררתי בחורה ישיבה משרות צבאי. אמנם עשיתי זאת כשמספרם היה קטן, אבל הם הולכים ומתרבים, ובהתפרעותם הם מהווים סכנה לכבוד המדינה.


אין אנו יכולים להופיע בעולם כאלבמה או כדרום אפריקה. אני מציע שכל בחור ישיבה בגיל 18 ומעלה שייתפס בהתקהלות בלתי חוקית, בזריקת אבנים, ובהתפרעות נגד אזרחים ושאר אלימות ובריונות - יגויס מיד לצבא וישרת ככל צעיר בישראל – 30 חודש – לא במשרה דתית אלא כחייל פשוט. בכלל יש אולי לבדוק כל שאלת בחורי ישיבה אם הם צריכים להיות פטורים מחובת צבא, אבל פורעי חוק וודאי לא צריכים ליהנות מפריווילגיה מפוקפקת זו".


בברכת שנה טובה ד. בן-גוריון.
אני תוהה ביני לביני, ומשתף אתכם ציבור קוראי העיתון. מנהיג גדול מודה בטעות ואומר את דברו על החלטה שגויה שלו עצמו. צא ולמד מה קורה בימים אלו עם הקורונה והאם אנחנו לא מחויבים למקים המדינה דוד בן-גוריון ז"ל ליישם את הצעתו הגאונית המשמשת את כלי הנשק הטוב ביותר למאבק בשמירה על הנחיות הקורונה וללא כל אלימות בסה"כ צילום הפרצופים תיעודם והבאתם לשירות בצבא?!


#דודבןגוריון#לויאשכול#ההסיטוריהחוזרת@ראשממשלה#חרדים#מדינתישראל#קורונה#בחורישיבה

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page