top of page

ראשי הסתדרות הגמלאים בביקור בטבריה
למרות הסגר החמור בימים האחרונים והגבלת היציאה עד 1000 מטר, מצאו לנכון מנכ"ל הסתדרות הגמלאים הארצי מר אפרים קורן והיו"ר מר שמוליק מזרחי, להשיג אישור מיוחד ולהגיע מתל אביב לטבריה לביקור אצל חיים שורקי יו"ר גמלאי מרחב כנרת לעודד ולברך על הפעילות הרצופה והמגוונת בקרב גמלאי מרחב כנרת וכן לעמוד על תוכניות ופעילויות עתידיות.


חיים שורקי מסכם את הביקור המוצלח: "אני מקווה שאחרי החיסון שקיבלו ומקבלים הגמלאים בעדיפות ראשונה, כאשר בחודש מרץ השנה צפויים כולנו להיות בע"ה מאחורי המגפה - נמשיך ביתר שאת כבעבר בפעילות חברתית ותרבותית, דוגמת טיולים, נופשונים, מסיבות, הרצאות והשתלמות דיגיטלית והטלפון החכם. הרצאות, ולא רק בזום כפי שאנו עושים בשנה האחרונה, כשלוש פעמים בשבוע, עם מיטב המומחים ואנשי מדע.


אחת הפעולות החשובות הייתה כבר בתחילת מגפת הקורונה עת השכילו בהסתדרות להקדים תרופה למכה בעידוד והענקת ימי השתלמות לגיל המבוגר במטרה להגביר את הידע בתחום הדיגיטלי ובדרכים להתמודד עם המדיה מול הרשויות השונות. ההפגנות האומנותיות השקטות והפרסום של הגמלאים למאבק זכויות הפנסיה ושאר ההטבות לגמלאים נעשה בשיתוף וסיוע שדולת חברי הכנסת, הנמצאים בקשר הדוק עם "ארגון הגמלאים למען גמלאי ישראל.


בהזדמנות זו אני מודה לעו"ד אבי גבאי יו"ר הסתדרות מרחב כנרת שנתן לי גיבוי וחסות לפעולות שתכננתי והפעלתי לטובת הגמלאים".


ולסיום אנצל במה זו כדי להציע לכל מי שעדיין לא התחסן לעשות זאת בהקדם כדי שיוכל להשתתף איתנו בטיולים ולקחת חלק בכל הפעילויות שלנו היו ברוכים ונפגש בעזרת השם בקרוב, אולי לפני חג הפסח".#הסתדרותהגמלאים#אפרייםקורן#שמוליקמזרחי#פעילותחברתית#קורונה#זכויותפנסיה#

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page