top of page

קבר רחל אימנו או אתר הנופש קבר רחל

עודכן: 29 במאי 2022

עניין קבר רחל החל בתקופת כהונתו של רפאל כהן כחבר מועצה עת החליט שקבר סיט - זקינה הוא קברה של רחל. מאז ועד היום כפי שעינכם הרואות זו התמונה שצולמה לפני עשורים של שנים והנה היום למה הפך המקום.

קבר סיתי זקיינה צבעוני מבט מדרום מארכיון תמונות באנגליה לצפון 1930

גם עיניו של טיפש ושל עיוור יראו שאין אף לא אישור אחד לבנות במקום צימרים, מזגנים, חניה אישית, הקמת סככות, סגירת מתחמים, סככת אוכל והסעדה ומה לא? כמדומני, ולמיטב ידיעתי והבנתי ללא אישור או היתר בניה כל שהוא, שהרי השכל הישר אומר כי לא ניתן לבנות על בית קברות דבר וחצי דבר שדומה לקיים שם היום.


פרסמתי לפני מספר חודשים את דבר קיומו של האתר ועל הנעשה בוץ אך ראו איזה פלא? איש לא עושה דבר וחצי דבר. לא הרשות, לא משרד הדתות המעביר כספים למקום ובכלל איש היישר בעיניו יעשה.


מבקר העירייה לא פועל ולא בודק, היועמ"ש לעירייה ולוועדה, רואה בעיניים עצומות ושומע באוזניים חירשות ואינו כופה את החוק על מפירי החוק. יו"ר הוועדה הממונה בועז יוסף שנבחר ע"י אריה דרעי להיות הממונה על המחוז לאחר מאמצים של נציגי ש"ס בעיר לא יכול לפעול כנגד מפירי החוק והוא נראה גם כמי שלא רואה או שומע או מבין את גודל הנזק התדמיתי, התיירותי, והחזותי לעיר.


אז הנה תכירו לכם את אתר הנופש החדש "רחל הצדיקה" או כפר הנופש "סיט - זקינה". אוי לה לעיר ואוי לו למשרד הפנים, ואוי לו לאגף הפיקוח הארצי, ואוי לו למשרד הדתות שלא בודק מי באמת קבור שם ולא מעביר כסף באוטומט בגלל שש"ס היו במשרד הדתות והם אלו שאישרו שהכל תקין. אולי כן אבל אני בטוח שלא אישרו בניה של כדין ויותר מכך אי ביצוע אכיפה של בניה לא חוקית. בטח יעשו מה שעשו עם הבדואים בדרום, יכשירו את השרץ.


שבת שלום.
#קבררחלאימנו#קברסיטזיקינה#מבקרעירייה#טבריה#העירטבריה#עירייתטבריה#רחלהצדיקה

#משרדהפנים#משרדהדתות

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page