top of page

צו הריסה הוצאה לחוף "סקיפר כנרת" הצמוד למלון חוף רון

מאת: חיים חליוה

יחידת הרשות לאכיפה במקרקעין הארצית הפועלת במסגרת החוק לתכנון ובניה במחוז צפון הוציאה צו הריסה לחוף שהוכשר והוצבו בו מבנים יבילים על שטח ציבורי ועל שפת הכנרת ללא אישור מהרשויות המוסמכות ומקיימים במקום פעילות ספורט ימי וחוף רחצה. הרשות לאכיפה במקרקעין, הוציאה צו הריסה למקום והיא פועלת כנגד מפירי החוק בכל העוצמה ומתכוונת לסלקו מהמקום ולהרוס את הבנוי ולפתוח בהליכים.


הרשות לאכיפה במקרקעין המחוזית היא הרשות שפעלה גם כנגד כל בעלי החופים ופגעה בבעלי הסירות אבל עשתה סדר בבלגן שיש והיה בחופים רבים מסביב לכנרת שפעלו בניגוד לחוק. עכשיו היא נכנסה לפעולה על מקומות בהם ישנה השתלטות שלא כדין. למרות שלכתבנו נודע כי מעיריית טבריה אישרו לו בין בעצימת עין ובין באישור רשמי לפעול כפי שפעל. עוד נודע כי קיים חשש שלבעלים של המקום יש קשר משפחתי ליו"ר הוועדה הממונה.

נכון להיום צו ההריסה קיים והרשות לאכיפה במקרקעין כפי הנראה תפעל בזמן הקרוב לביצוע ההריסה באם באזרח שהשקיע בהקמת המקום ללא אישורים מתאימים יעשה זאת בעצמו.

לכתבנו נמסר כי: בכל מקום בו ישתלטו שלא כדין על נכסי המדינה ויפעילו במקום פעילות עסקית בניגוד לחוק הרשות לאכיפה במקרקעין תפעל ובמלוא העוצמה ובסמכות הקיימת בידה.


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page