top of page

פשיטת משטרה בטבריה ובכפרים הערביים סובב טבריה


שוטרי המחוז הצפוני בשיתוף משרדי ממשלה ביצעו פעילות אכיפה משולבת כנגד מחוללי פשיעה. במסגרת זו התקיים מבצע אכיפה משולב בגזרת תחנת טבריה.

המבצע נערך בהובלת משטרת ישראל תחנת טבריה, בשילוב גורמי האכיפה של: הפדרציה וביטוח לאומי.

במהלך המבצע פשטו הכוחות על 2 עסקים בעיר טבריה השייכים לתושבי העיר ונתפסו פרטי לבוש מזוייפים רבים אשר נמכרו בשני העסקים, בעלי החנויות עוכבו לחקירה (38, 41 טבריה).

כמו כן בשת״פ עם ביטוח לאומי, עוקלו מספר רב של רכבים בבעלות מחוללי פשיעה בהמשך לחובות ועיקולים של בעלי הרכבים בכפרים מג׳אר, עילבון ובועינה נג'ידת.

אולי יעניין אתכם...