top of page

פריחת החלמונית ברמת הגולן

ברשות ניקוז ונחלים כינרת ממליצים על טיול אל 'מבשרות הסתיו' - פריחת החלמונית והסתוונית

סתוונית התשבץ וחלמונית ברכס בשנית- צילום: יעל סלע רשות ניקוז ונחלים כינרת


ברכס בשנית בגולן. מזג האוויר קריר יותר ומתאים לטיולים בחיק הטבע. כדאי לנצל את העונה הקצרה ולמהר לפגוש בפריחת הגיאופטים - צמחי הפקעות, המגיחים מהאדמה ומבשרים לנו על שינויי מזג האוויר. החצב הקדים את כולם וכבר פורח מאמצע אוגוסט, עמודי הפריחה המ