top of page

על המדידות וחיובי הארנונה בטבריה

עודכן: 3 ביוני 2022בשבוע שעבר הבעתי את דעתי האישית, תחת הטור הקבוע שלי, "דעתו של כוכב", שנשא את הכותרת "שיטת מצליח". הבעת דעתי לא מצאה חן בעיני בכירי עיריית טבריה, שמצאו לנכון למתוח ביקורת על שהבעתי את דעתי.


כפי שהבטחתי בכתבה משבוע שעבר, השבוע אפרט למה כתבתי את דעתי ולמה בחרתי בכותרת "שיטת מצליח". אחרי 43 שנים כעיתונאי בעיר טבריה, עם לא מספר חשיפות בעניין חיובי הארנונה, נתקלתי לא פעם ב"שיטת מצליח". ולמה כוונתי?


אתם זוכרים שבעיר טבריה החליטו לחייב את כל התושבים על שרותי קבורה? שם, זה גם היה ב"שיטת מצליח" קודם חייבו ורק אחר"כ ניתנה הוראה שהחיוב היה לא חוקי והעירייה הפסיקה לחייב. האנשים שפעלו בעניין זה כבר לא קיימים בעיריית טבריה, יחד עם זאת נדמה לפעמים שלא נלמדו הלקחים.

באופן דומה, אתם אולי זוכרים שחשפתי בכתבה עיתונאית בעבר כי בארנונה חייבו (אגב גם עד היום מחייבים, אם כי פחות) עבור משלוח התראה סך של כ-50 שקלים לערך על אף העדר העובדה שלא הייתה קיימת המצאה כדין של ההתראה לחייב.


אז גם חשפתי שחלק גדול מהחשבונות הדו חודשיים לא הגיעו ליעדם במהלך השנה. פועל יוצא הוא שאם הדואר לא הגיע אל התושב, הוא גם לא יכול להיות משולם. לאחר זמן מה היו מחייבים את התושב בגין "הודעת התראה" בגין אי תשלום על סך כ-50 שקלים. אתם משערים בנפשכם כמה כסף עשויה להרוויח חברת הגביה רק על משלוח ההתראה ביחס למספר התושבים אליהם היא שולחת התראות?! זאת, כאשר ממקרים שנתקלתי בהם טבין ותקילין לא נמצא תיעוד כלל שהתקבלו החשבון או ההתראה. בטבריה יש עשרות אלפי בתי אב, מספיק לדוגמא, שרק 2,000 בתי אב לא קיבלו את החשבון כפול שש פעמים בשנה (בשל חיוב רבעוני) והנה ב"שיטת מצליח" שולשלו לקופה כ-200,000 שקלים לשנה שלא כדין. ומיד אומר, אינני יודע כמה התראות או חשבונות לא הגיעו ליעדם אבל מספיק שאתה נתקל לאורך שנים במקרים כאלו ואחרים של חיוב בגין תשלום התראה על אף העדר קבלת החשבון או ההתראה בידי התושב, בשביל להעלות חשד ממשי שהמערכות לא פועלות כראוי במקרים רבים. אני שואל אתכם, כמה מכם נאלצתם לא פעם לשלם בגין התראה על אף שלא ידוע להם שקיבלו את חשבון הארנונה או ההתראה? אני חושב שהתושבים מכירים את ההיסטוריה בעניין זה ואת כמות הערעורים שמוגשת לתובע העירוני, כדי לדעת שהדבר מקומם ומכעיס מאוד לכשאתם נתקלים בו.


אז כך אירע, שמניסיוני הקלוקל בעניין זה במהלך השנים, כששילמתי את חובי לארנונה, עמדתי על שלי ודרשתי העתק ממשלוח דואר רשום או תיעוד כל שהוא שנשלחה אליי הודעת החוב או ההתראה, רק כדי לוודא, איך שאומרים, שהלקחים מהעבר נלמדו. במחלקה, לא הצליחו להמציא לי אסמכתא. עיניי ראו מספר ארגזים שבתוכם חשבונות חיוב מתחת לשולחן הפקידה. שאלתי "מה אלו?" והיא השיבה "חשבונות שלא הגיעו ליעדם או לא נדרשו". ישר תהיתי "וכל אלו קיבלו חיוב על התראה?" העדר ההכחשה שלא נשמע בקולי קולות דיבר בעד עצמו. אני מניח שלא תתפלאו, שמהר מאוד מחקו את החוב שלי בגין החיוב על משלוח התראה, כמי שנתפשו בקלקלתם. רגע... אם מחקו לי, תהיתי, מה קורה עם כל השאר שחויבו? האמנם חזרנו ל"שיטת מצליח" בעירייה? לטעמי, קיים העדר פיקוח נאות מצד העירייה ביחס להליכי הגבייה, חובתה לעשות בדיקה שלא עושקים את האזרח במהלך הגבייה על ידי חברות חיצוניות שהיא שוכרת את שירותיהם באמצעות מכרז. אלו אירועים שהרשות חייבת להיות דרוכה אליהם במלוא מובן המילה, זכורים לי היטב כל התלונות הרבות שהגיעו משך שנים למערכת ביחס לגביית עו"ד סנדרוביץ את דו"חות החנייה, כלום לא נלמד שום דבר מאז? העדר פיקוח על בעלי האינטרסים הוא החולי.


אם לא הספיק המקרה הראשון, הנה כי כן, הגעתי למחלקת הארנונה לפני שבועיים בכדי לשלם את יתרת חובי לעירייה, שילמתי עבור נכס אחד ובדקתי את חיובי נכס אחר שבבעלותי. נכס, שאינו ראוי למגורים, אין לו חיבור חשמל, אין לו חיבור למים ואין לו אפילו תריסים, הוא נטוש והרוס למחצה.


על בסיס סעיף 330 לפקודת העיריות וכפי שגם נמסר לי על ידי העירייה, לנכס שאינו ראוי למגורים מוענקות 3 שנות פטור מארנונה ולאחר מכן הוא מחויב 5 שנים בארנונה (כדי לעודד אגב את שיפוצו או שיקומו) ואם לאחר 5 שנים הוא עדיין אינו ראוי למגורים, אז הוא חוזר להיות פטור מארנונה וכפי שמסר דובר העיריה בעצמו: "במידה והוא ממשיך להיות מוגדר כנכס שאינו ראוי למגורים, יש להעניק לבעליו פטור מארנונה...ואנו כרשות מחויבים לפעול על פי סעיף זה המעוגן בחוק"


במהלך שנים הייתי פטור מתשלום, בשנת 2016 החליטו לחייב אותי למשך 5 שנים, משום שטענו, שיש תיקון בחוק ואני שילמתי. ב-2021 בתום 5 השנים, ביררתי אם חייבו אותי עבור הנכס ואכן, חייבו אותי. למעשה אם לא הייתי בודק הייתי ממשיך להיות מחויב ומה קורה אם האזרח לא טורח לבדוק את הרשות, משום שהוא סומך עליה שתפעל בהתאם לחוק, הנה כי כן שיטת מצליח שוב עובדת.


בעיריית טבריה בהעדר פיקוח נאות על מחלקת הארנונה, אזרחי העיר משלמים. בהעדר אחריות אישית של איש מבין בכירי העירייה "שיטת מצליח" עובדת!! יש חיוב על הנכס שלי ומי יודע על כמה עוד, כי האזרח לא טרח פשוט לבדוק את הרשות.


עד מהרה נאמר לפקידה שטיפלה בי וגם לי "החיוב לא נכון וצריך לבטל אותו, אנחנו נטפל...". עוד נאמר לי "אל תדאג זה יסודר".אבל אני כן דואג, בדיוק כמוכם תושבי טבריה. וגם אתם חייבים להיות מודאגים, כי זה מה שקורה שם לפחות מזווית הראייה שלי ומהדברים שנחשפו לעיניי ואני תוהה ביני לביני מה עם שאר הנכסים שחויבו כמוני? מי בודק שיש זיכוי גורף לחיובים שלא כדין, אם בכלל?


שערו לעצמכם שאני רק אחד מבין כמה שחויבו בשיטת מצליח ב-5 שנים האחרונות ביתר? כמה עוד כמוני יש בטבריה שכלל לא מודעים לעניין ובתמימותם שילמו או ישלמו את חשבונות הארנונה? ובכן, מי בעיריית טבריה ישלם את המחיר או ייתן את הדין? מי אמור לבדוק מחדלים שכאלו? היכן בהסכם בין העירייה לבין חברת הגבייה ישנן סנקציות על פגיעה בתושבים או על מחדלים מסוג שכזה? ובכן תושבי טבריה היקרים, אין וגם לא יהיה מישהו שיעשה זאת. לטעמי ולו רק מהסיבה שזה משרת את האינטרס של כולם, חוץ משלכם! הפראיירים התורניים.


אם לא דיי בזה, אז גם שיטת מצליח במדידות היא זהה. זה לא משנה אם יוסיפו לכם מטר אחד או 5 מטרים או עשרה מטרים, נראה על פניו שגם שם בהעדר פיקוח "שיטת מצליח" יכולה בהחלט לעבוד היטב, לכן תבדקו ואל תוותרו. קחו איש מקצוע שיבדוק עבורכם, כי זה שווה את המחיר.


בין המקרים הרבים של תושבים שהתקשרו כתוצאה מהכתבה הקודמת למערכת העיתון, הייתה גם אישה בת 62, שדיברה מדם ליבה. היא חייבת כסף והרבה כסף בארנונה. היא מוכנה הייתה לשלם חלק נכבד מהסכום בהסדר פשרה כזה או אחר.


עו"ד מטעמה של מחלקת הגבייה אמר לה, לטענתה: "יש לנו נכס, את הבית שלך אנחנו יכולים למכור ולממש את כל החוב, אז למה שאנחנו נוותר לך ונתפשר?" והם אכן בהליכים למכור לה את הבית. הגרוש שלה נכה ב-100% וגם היא נכה.


ואני שואל אותך אדוני יו"ר הוועדה הממונה, בועז יוסף, מי שהיה גם הממונה על המחוז במשרד הפנים, היה גזבר העירייה בטבריה ובעמק הירדן והיה מבקר העירייה, האם זו תכליתה של עיריית טבריה ושל משרד הפנים למכור לאישה שעברה הליכי גירושין קשים, שמודה שהיא חייבת, שמעוניינת לשלם, שהיא רק מבקשת בקשות לגיטימיות שאתם כרשות מקומית יכולים וחייבים לסייע, היא בקשיים כלכליים היא אמא לילדים וסבתא לנכדים וכל מבוקשה הוא לדבר עם מישהו מוסמך ברשות המקומית שיסייע בעדה, אבל היא נהדפת ע"י אנשי חברת הגביה בעלי האינטרסים. למה בועז?


אולי אני טועה, אני מקווה שאני טועה. אני העברתי את מספר הטלפון של האישה לדובר העירייה, ייעצתי לה להיפגש ולדבר עם יו"ר הוועדה הממונה, בועז יוסף, אם הוא יסכים להיפגש עימה, אך היא נהדפה בלשכתך. פתרון אני מאמין יש גם יש. בין לבין, ביקשתי מדובר העירייה שידבר עם האישה וישמע ממנה את הסיפור, אבל שום דבר לא ארע נכון ליום שלישי 12.1.21. העבר יעיד על עשרות ומאות מקרים כאלו בטבריה שבסופו של יום משרד הפנים מחק להם חלק מהחוב, אם לא את כולו. בטבריה בוצעה בעבר מחיקת חובות בסך של כ-120 מיליון שקל. את זה כולם מכירים וזוכרים! אז למה אי אפשר לנסות לפחות בתקופה קשה שכזאת בה אנו נמצאים להקשיב ולנסות לסייע?


בועז יוסף יו"ר הוועדה הממונה אני פונה אלייך, ישנו חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2012 שמעניק לראש הרשות שיקול דעת נרחב בעניין חובות לארנונה לפני שהוא מותיר את תושבת העיר טבריה, אמא לשתי ילדים וסבתא ל-3 נכדים להיות טרף לעו"ד מטעם חברת הגבייה. אנא ממך, לך ותעשה מעשה יהודי. הדובר מחזיק במספר הטלפון של האישה, אשר ללשכתך לקבוע פגישה עמה, שמע את הסיפור ותבחן מה ביכולתך לעשות למען. יתקנו אותי חכמים, זה שווה אלף תפילות של שבת או הנחת תפילין. זו זכות אלוהית לעזור, לסייע, להעניק לאחר את מה שמותר ולשמור על הנתינים שלך מפני עושק, גזל וכל מעשה אחר.


ביקשתי את תגובת עיריית טבריה למספר שאלות בעניין נכס שאינו ראוי למגורים: כמה בעלי עסקים / נכסים בעיר טבריה חויבו בשנת 2016 בארנונה בגין נכס שאינו ראוי למגורים ובשל הוראה ממשרד הפנים יש לחייבם במשך חמש שנים בארנונה בכדי לעודד לשפץ את הנכסים?


כמה בעלי עסקים / נכסים עד שנת 2020 חויבו בגין דרישה זו מטעם הרשות? מבקש את המספרים בלבד ולא משנה סוג הנכס.


לשאלות אלו בחר דובר העירייה כלל לא להשיב ומסיבותיו הוא זאת למרות שהנושא הובהר לו גם בשיחת טלפון. התחמקות העירייה מתשובה מעידה על חוסר השקיפות ויבין כל אחד/ת מאתנו את אשר הוא מבין.

ביקשנו גם את תגובת הרשות לעניין החיובים במדידות: ממידע שהצטבר במערכת העיתון עולה כי קיימים חיובי יתר לאחר המדידות בארנונה לרבים בעיר. האם הרשות מודעת לבעיות הרבות והטעויות במדידות שנוצרו כמו גם את חיובי הסרק של רבים מהנכסים בעיר? מה בכוונת הרשות לעשות? ולמי על הציבור לפנות בכדי לוודא את קיום חיובי אמת, זאת כאשר האינטרס של חברת הגביה והרשות נוגד את האינטרס של הציבור.


תשובת הרשות היא זו: לגבי מדידות נכסים: כפי שכבר הבהרנו בעבר, מטרת מדידות סקר הנכסים המתבצעות בעיר טבריה היא לגבות מס אמת מכולם. לא צודק שהארנונה תגבה מתושב אחד באופן מלא ומתושב אחר באופן חלקי בלבד, תוך תוספת בנייה שלא דווחה במהלך התקופה ואין בכוונת תהליך המדידות לשנות את שיטת החישוב של גודל הנכס ואין בכוונת המדידות לבצע העלאה חריגה בחיוב הארנונה. יו"ר הועדה הממונה בועז יוסף הנחה את חברת המדידות ואת מחלקת הגבייה לחייב תוספת תשלום בתנאים הבאים בלבד: - טעות מסיבה כלשהי בחיוב שטח הנכס. תוספת שבוצעה במהלך השנים ולא חויבה בארנונה. - לא יחויבו שטחים שלא חויבו בשנים הקודמות כגון קומת עמודים מפולשת לא סגורה, חנייה מקורה בנכסים לצרכי מגורים ומקלט. - סככות או מחסנים שאינם צמודים לנכס יש לחייב על פי צו הארנונה. - תוספות בנייה שהתגלו יחויבו החל מיום 1.1.2021 וזאת לאחר שניתנה זכות תגובה לבעל הנכס להשיג במידה והמדידה אינה נכונה.

- נציגי חברת המדידות מקיימים קבלת קהל מידי יום במחלקת הגבייה בגליל סנטר (פרט לימים בהם יש סגר ואז אנו מנועים מלקבל קהל).


הצעתי לכם תושבי טבריה. אל תאמינו לאיש ולאף מילה של אף אחד. תאמינו רק לעצמכם בלבד. תבדקו את החיובים והחשבונות, תיקחו איש מקצוע, שלמו לו כסף, זה שווה את זה ובלבד שתבדקו יחד את