top of page

עיריית טבריה רומסת ועוברת על חוק הנגישות ברגל גסה.

עודכן: 3 ביוני 2022

עיריית טבריה דאגה להוריד את כל השלטים של חניות לנכים ע"י הבתים. האטימות בביטול הדוחות זועקת לשמיים אבל שימו לב מי העבריין האמיתי בכל הסיפור? דווקא עיריית טבריה והעומד בראשה חב בחבות אישית. וכך אומר החוק.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 עוסק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ובזכותם לשוויון זכויות בכל היבטי החיים.


חוק זה מתייחס לנגישות ומטרתו הינה להבטיח כי אנשים עם מוגבלות יוכלו לממש את זכות השוויון המוקנית להם על פי החוק. החוק מחייב כל מקום ושירות ציבורי לנגישות בהתאם לאופי המקום והשירות הניתנים בו, ועל כן, לכל משרד ממשרדי הממשלה תקנות ייחודיות לו.


התקנות עוסקות בהסרת חסמים כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל שירות באותה רמת נוחות ואיכות, כפי שמקבל כלל הציבור, ויוכלו לנהל חיים עצמאיים ומלאים ובלי תלות בזולת. התקנות עוסקות במגוון רחב של תחומים וביניהם: הנגשה פיזית של המקומות בהם ניתן השירות, התאמה של הדרכים והאמצעים בהם ניתן השירות, האופן שבו נמסר מידע לציבור וכן הנגשה של ערוצי השירות השונים.


מערך חקיקת הנגישות מתייחס למספר תחומים כללים: נגישות הבניינים, נגישות מקומות שאינם בניינים (כגון רחובות פארקים וטבע) ונגישות של השירות הניתן לציבור בכל תחומי החיים.


בטבריה האטימות לנכים זועקת לשמיים כי קובעי המדיניות אינם נכים. אבל... החוק מחייב אותם. ולכן הפתרון מוצג לכם הנכים כאן ענישה וכי למה? כי זה מה שמאפשר לכם החוק.


אכיפה וענישה:


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות קובע שתי אפשרויות ענישה למפר הראות החוק:

מטעם המדינה (פלילי) – אכיפה ע”י נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות.

מטעם האזרח (אזרחי) – תביעה כעוולה אזרחית.


הפרת החוק – המפר הוראה מהוראות החוק, יכול להיות חשוף להרשעה פלילית ולהיות חייב בקנס בסך של עד 150,600 ₪ (כפל הקנס האמור בסעיף 61 [א] [3] לחוק העונשין, העומד היום על עד 75,3000 ₪). כמו כן, במידה והורשע, רשאי בית המשפט (בנוסף לכל עונש אחר) לצוות על הפסקת העיסוק בעסק לתקופה שיקבע.


הפרת צו נגישות - הנציב רשאי להורות על צו נגישות ועל ביצוע התאמות נגישות לפי לוח זמנים שיקבע. אם התקבלה הוראת צו נגישות והופרה, בנוסף לקנס האמור, ניתן יהיה להטיל קנס נוסף בשיעור של עד 5% לכל יום בו נמשכת העבירה, מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו הנגישות וכן אם העבירה נעברה ע”י תאגיד, דינו כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.


אחריות אישית – החוק קובע אחריות אישית על נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שניתן על מנת למנוע הפרת הוראות צו נגישות. נושא משרה בתאגיד יכול להיות מנהל פעיל בתאגיד, שותף (למעט שותף מוגבל) או אדם האחראי מטעם התאגיד על התחום בו נעברה העבירה.

החוק קובע כי נושא המשרה בתאגיד הפר חובתו לפקח אלא אם הוכיח אחרת ודינו כקנס האמור בסעיף 61 (א) (3) לחוק העונשין – עד 75,300 ₪.

צא ולמד. ציבור נכי טבריה תתאגדו ותגישו תביעה ייצוגית כנד עיריית טבריה, העומד בראשה, וכל מי שהובא לידיעתו המחדל שבתמונה ובמציאות חייהם של הנכים המגיעים לברר למה לקחו להם את השלט או למה רשמו להם דו"ח וכדומה.


הנה כי כן, למשרד של רשות החניה בעיריית טבריה הנמצא בסמוך לעירייה אין בכלל גישה או הנגשה לנכים כמתחייב בחוק. התמונה והמציאות במדברים בעד עצמם. תתאגדו ותתבעו את העירייה בתביעה ייצוגית. לידיעתכם, כמעט ואין צורך כלל בעלות כספית כי יש עורכי דין שזו פרנסתם תביעות ייצוגיות הם מרוויחים מהחלטת בית המשפט והבאים אחריכם.


גשו ותתבעו את העירייה אל תחכו אפילו שניה. תתבעו גם את האחריות האישית ואגב אתם יכולים גם להגיש תלונה פלילית. כנכה, יש סיכוי רב שאשתמש בזה.


לא ביקשנו את תגובת העירייה כי על מה כבר יש להגיב? ויו"ר הוועדה הקרואה כלל לא מגיב לעיתון "כוכב הצפון" מסיבותיו הוא. עורך העיתון מוכן לסייע לכל נכה בעיר.


שלחו ווצאפ לטל: 053-7704445 שבת שלום#עירייתטבריה#חוקנגישות#שילוט#חנייתנכים#שיוויוןזכויות#תביעה#הרשעהפלילית#נכיטבריה#תביעהייצוגית#חייםחליוה#טורעורך#אחריותאישית#רשותחניה#טבריה#תלונה#פלילי

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page