top of page

עושים בשביל הקהילהיו"ר מועצה אזורית מבואות החרמון מר בני בן מובחר נתפס בעדשה בשעות הבוקר במפעל החסד יד ביד מעמיס כאחד המתנדבים רהיטים ומיטות למען הקהילה תושבים במושבי המועצה, אתם ראיתם פעם איש ציבור מעמיס למען תושבים? בשעת בוקר מוקדמת?!


אולי יעניין אתכם...