top of page

עושים בשביל הקהילהיו"ר מועצה אזורית מבואות החרמון מר בני בן מובחר נתפס בעדשה בשעות הבוקר במפעל החסד יד ביד מעמיס כאחד המתנדבים רהיטים ומיטות למען הקהילה תושבים במושבי המועצה, אתם ראיתם פעם איש ציבור מעמיס למען תושבים? בשעת בוקר מוקדמת?!


#מועצהאזוריתמבואותחרמון #בניבןמבחר #אנשיעשייה #עשייהלמעןקהילה

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page