top of page

עוזרים לנכי צה"ל

הכפלת הסיוע, המענקים והלוואות דיור לנכי צה״ל תוך קיצור הליכים בירוקרטיים במסגרת המלצות ועדת רזניק.

חגי רזניק מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון לשעבר ויו״ר ועדת הדיור במסגרת רפורמת ״נפש אחת״ הגיש המלצותיו למנכ״ל ולשר הביטחון.

חגי רזניק: "הטיפול המיטבי בנכי צה"ל הוא ללא ספק הדבר המתבקש ביותר"

חגי רזניק מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון לשעבר ויו״ר הועדה לבחינת סל הזכאויות בתחום הדיור הגיש את דו״ח הועדה למנכ״ל משרד הביטחון אלוף (במיל׳) אמיר אשל ולשר הביטחון רא״ל (במיל׳) בני גנץ ב-30.12.21


הועדה מונתה בחודש אוגוסט על ידי מנכ״ל משרד הביטחון השנה כחלק מרפורמת ״נפש אחת״ שמוביל שר הביטחון גנץ ומנכ״ל משרדו אשל ובתמיכה של ארגון נכי צה״ל בראשות עידן קליינמן.

את הקמת הועדה ליוו גם סרן (מיל׳) זיו שילון והשמאי אוהד דנוס.


הועדה כללה בין היתר נציגים מארגון נכי צה״ל, אגף השיקום, אגף משפחות, משרד האוצר ונציגי ציבור. לועדה הוזמנו נציגי משרד הבינוי והשיכון, מינהל מקרקעי ישראל, מינהל התכנון, המפקח על הבנקים והממונה על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר.


הועדה קיימה שורה של ישיבות ופגישות מקצועיות רבות נוספות בהרכבים מקצועיים מצומצמים. בנוסף קיימה הועדה שיתוף ציבור בו השתתפו מעל לחמישים נכי צה״ל.


בדוח מסכם המשתרע על מאה עמודים מובאות המלצות הוועדה שכעת דורשות עבודת מטה מקיפה ליישומן.

בין ההמלצות שמפרט הדו״ח: הכפלת סכומי המענקים לרכש דירות. מתן סיוע לשיפוצים והתאמות בהתאם לצורך רפואי. הגדלת היצע מכרזי קרקע לנכי צה״ל. הקלות בביטוח משכנתא והכרה בהלוואות אגף השיקום כהון עצמי. פעולה להקלות ופטור מהיתר בהליכי תכנון ורישוי עבור אמצעי הנגשה לנכים. שורה של המלצות לפישוט הבירוקרטיה בעת פנייה ודיון בבקשות נכים במסגרת עדכון הוראות אגף השיקום.


בסיכום הדו״ח כתב רזניק כי ״הטיפול המיטבי בנכי צה"ל הוא ללא ספק הדבר המתבקש ביותר שיש לעשותו ביראת קודש וזאת לאור המחיר הכבד ששלמו הם ומשפחותיהם בהגנה על המדינה.


מרכיב הדיור על היבטיו השונים כפי שנבחנו על ידי הועדה ומגולמים בדו"ח מהווים מרכיב מרכזי ביכולתו של נכה להשתקם הן בהיבטים הפיזיים והן בהיבטים הנפשיים.


נאמר לא אחת "שביתו של אדם הוא מבצרו" אמרה זו מקבלת משנה תוקף כשאדם כשהוא נותר פגוע ומצולק מבחוץ ומבפנים ונושא אתו פגיעה לכל חייו במסגרת שירותו הביטחוני למען המדינה.

#חגירוזניק#משרד הבינויוהשיכון#נפשאחת#דיור#נכיצה"ל#מינהלמקרקעיישראל#מענק#דירה

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page