top of page

עובדים בעיריית טבריה קיבלו הטבות שכר - האמנם?


אם קיבלו? האם משרד האוצר יחייב את, בועז יוסף והגזברית בהליך חיוב אישי בהתאם לחוק הוצאה שאינה מותרת? הרי זה לא נולד היום כפי שאמר בועז "במשך שנים רבות". אז אם לא היום מתי החלו חריגות השכר? אולי בתקופתך כגזבר העירייה? מזה כשנה וחצי בועז והגזברית חותמים ומאשרים את המשכורות מידי חודש בחודשו. כך גם החשב המלווה.

אני לא אופתע אם אגלה שזו בסה"כ פוליטיקה בגרוש. עוד כותרת ריקה מתוכן. צריך רק לקרוא את שנכתב על בועז יוסף ביחידה לחיוב אישי בעניין תשלומי שכר עודפים לבכירי המועצה האזורית בעמק הירדן, כדי להבין. חייבים לציין שלא חייבו אותו בסוף בחיוב אישי אך את שנכתב כדאי ורצוי לקרוא. זו תעודת עניות לגזבר מועצה שכך נכתב בהחלטת הוועדה לחיוב אישי, בועז היה גזבר כשגנבו מקופת המועצה כ-8 מיליון שקלים.

הדוח שהונח על שולחנו ושולחנה של הגזברית מאז 10.3.2021 לא הפריע לבועז יוסף והוא המשיך לשלם כבר שנה ויותר את חריגות השכר, שהוא טוען לגביהם שהיו בניגוד לחוק. הרי גם בעניין אלגאלי סבר פרקליט ממטעם משרד הפנים שההעסקה אינה חוקית ובועז טען בשידור רדיו שהוא מעדיף כאלו שנכוו בעבר ברותחין מאשר כאלו שהוא "צריך ללמד". הגיוני בעיניכם?

האם בועז יוסף טוען אעשה לעובדי העירייה טובה ולא אדווח למשרד האוצר? רגע האם זו לא חובתך החוקית המוסרית והמתבקשת לדווח על כל עבירה בכספי הציבור? כשנה ויותר אתה יודע ולא דיווחת או לא פעלת ואף המשכת ושילמת. הרי אתה היית ממונה על המחוז, האם פעולה שכזו היא לא ברת חיוב אישי?

לדעתי, יש בדבריך יותר פוליטיקה וחיפוש אחר כותרת. נראה שאתה מחפש את החלשים, אלו שאינם מסוגלים לגמור את החודש שעבדו או עובדים בעירייה.

כתבת שעשרות עובדים קיבלו הטבות שכר. ושהחלטת שלא להעביר את הנושא למשרד האוצר ולא לחייב את העובדים בהשבת כספים 7 שנים לאחור. מרץ 2021 המכתב הונח על שולחנך? 7 שנים אין חיה כזו במשרד הפנים. וזה בדוק. יש 12-18 חודשים גג לעבירה חמורה תלוי בעל התפקיד.

הריטואל שהצגת הוא, שהעובד המקורב לפוליטיקאי משפיע מבקש שידאגו לעובד, חלק מהעובדים קיבלו את החריגות עשר שנים ועוד... פנו אליי לא מעט מעובדי העירייה והלינו על הפגיעה בתדמיתם. רוב העובדים מקבלים השלמת הכנסה ואתה טוען שהמסכנים האלו קיבלו תוספות חורגות.

המעניין הוא שעל פניו מספר העובדים הזכאים להחזר כספי והטבות אחרות שלא שולמו להם גדול ממספר העובדים אשר לכאורה קיבלו הטבות שכר מפליגות. זאת אומרת שיש לכאן ולכאן.

בועז, את הדו"ח קיבלת אתה והגזברית בחודש מרץ 2021. הוא שוכב בלשכתך 15 חודשים ובכל התקופה הזאת המשכת לשלם לעובדי העירייה חריגות שכר, כך גם המשכת שלא להוסיף ולתקן את שכרם של עובדים שלא קיבלו את המגיע להם. וכי למה כך? לרגע אסור לשכוח שהיית הממונה על המחוז במשרד הפנים. משרד הפנים מפעיל משרדי רואה חשבונות שעורכים ביקורת כל שנה לכל רשות על ההתנהלות הכספית והדוחות שלהם. ידוע שקיים גם חשב מלווה לעירייה מטעם משרד הפנים. לטענתך כל המנגנונים האלו כשלו אם המשיכו ושילמו?!

אולי משרד הפנים הוא המחדל הגדול ביותר?! אחרי כל המנגנונים האלו לטענתך חמקו העובדים המסכנים מעיני הביקורת ושולמו מתחת לאף שלך ושל כולם באין מפריע חריגות שכר, ואיש לא עצר זאת במועד. אני סבור שכך זה לא צריך להתנהל ואילו אתה מבקש שמישהו יאמין לנאמר מפיך ? אם יש הדיוטות בטבריה ו/או במשרד הפנים שמאמינים לכך שיאמינו.

נמסר לי שבדו"ח הביקורת צוין כי ל-150 עובדים לא הופרשו כספים לקופות גמל ופנסיה בגין השעות הנוספות שהם ביצעו. לחלק מהעובדים בעירייה לא מוצגים בתלושי השכר נתוני ההיעדרויות, חופשות המחלה וכדו' כמתחייב. עשרות סייעות בגני הילדים לא מתוגמלות על עבודתן ביום לימודים ארוך בגן ובתוספות שכר נוספות.

לעובדים נוספים יש להוסיף תוספות בשכר בהתאם לדין ולעדכן את תעריפי החזר הוצאות נסיעה לעובדים רבים (להוסיף להם בשכר).

לגבי החריגות המצויניים מדובר על כמאה פנסיונרים שמקבלים תשלום של כ-50 שקלים לחודש על החזר שיחות טלפון בניגוד לחוק. ייתכן שבחלקם אלו אנשים שאולי עוד מתקופתך כגזבר, אולי?

לבדוק, לתקן לשתי הכיוונים זו חובה מיידית. יחד עם זאת, מכאן ועד לצייר את עובדי העירייה כמקבלי הטבות אסורות מצייר את העובדים באור שלילי ואת קברניטי העיר לדורותיהם כולל אותך גם באור שלילי.

הבנתי מהעובדים שלאחר ישיבה עמם הסתבר שלחלק מהם השכר הוא חוקי והם ימשיכו לקבל את השכר ולעובדים האחרים הוחלט להפסיק את תוספות השכר. החמור בדו"ח הוא לא עובדת הניקיון או הסייעת, אלא בכיר מאוד בעיריית טבריה שמפרישים לו ביתר תשלום לגמל בביטוח מנהלים. לפחות כף כפי שנמסר לי והדברים עדיין נבדקים.

חובה לציין שבחלק מהדו"ח הועברה ביקורת גם על נושאים טכניים ושיטות הדיווחים. אלה אומנם עיקרי הדו"ח אך מכאן עולות שאלות קשות על התנהלות העירייה ובכיריה. הדו"ח ביצע בדיקה והשוואת התלושים משנת 1999 ועד היום. אתה היית בחלק מהשנים גזבר עיריית טבריה! לא מדובר בהטבות של פוליטיקאים שמשכו בחוטים אלא היסטוריה עגומה בת עשרות שנים שניהלה והתנהלה ע"י ראשי המערכת הפוליטית בעיר וראשי מערכת הכספים בעירייה. הפנסיונרים אמנם לא יקבלו 50 שקלים על שיחות טלפון שהעירייה שילמה להם עשרות שנים. לחלק קטן מהעובדים יפסיקו לשלם תוספות כאלה ואחרות, אשר אושרו להם בעבר וגם כיום ע"י מורשי החתימה, את זה לא אמרת. מנגד, העירייה קיפחה עובדים אחרים ולא שילמה להם את המגיע להם בהתאם לחוק.

האחריות של החשב המלווה, החמור הוא שהדו"ח נתקבל ב-3-2021 והיו"ר הממונה המשיך ביחד עם הגזברית והחשב המלווה לשלם שכר חריג לעובדים, ולאחרים המגיע לא שילמו. למה?


בועז, האיום לחייב את העובדים 7 שנים לאחור אינו רציני בלשון המעטה. בדיקה שביצעתי מול גורמים מוסמכים העלתה כי בכל המקרים העיריות מגיעות להסדרים ורובם מפסיקות את התשלומים החריגים.

לידיעתך, האוצר מחייב לכל היותר בין 12 עד 18 חודשים לאחור במקרה הקיצון.

לשיטתך גם לאלו שלא שולם להם שכר כדין מגיע הפרשים 7 שנים לאחור? לא ולא.

לכם עובדי העירייה הנאמנים והמסורים, צר היה לי לקרוא את דברי הפגיעה הפופוליסטיים בכם של הפקיד הממשלתי שההיסטוריה שלו דווקא בתחום זה לא בדיוק מהווה תעודת הוקרה. לכן, עובדים יקרים המשיכו לבצע את תפקידכם ועבודתכם במתן שירות לציבור בנאמנות ובשכר נמוך והעיקר שתהיו מאושרים ולא פושטי יד כפי שרוצים שתהיו. תבדקו היטב את תלושי השכר שלכם ותבקשו החזרים כספיים המגיעים לכם על פי חוק כמה שנים לאחור שרק אפשר. התאגדו יחד ופנו לעו"ד אחד שייצג את כולכם ותדרשו את המגיע לכם.

אל תפחדו מאיומים ואל תתרגשו מכך. מה שטוב הוא שפוליטיקאים הם תמיד זמניים ואילו אתם ואנחנו קבועים. שבת שלום.

פוסטים קשורים

הצג הכול

רק בגלל הרוח

מאת: מאיר אוחנה מלחמת "חרבות ברזל" שעדיין נושאת את השם הזה, עוטפת את האומה הישראלית באין ספור היבטים. מהנרצחים במעשי הטבח והזוועה מאותה שבת, דרך חטופים שעדיין שם בשבי חמאס וממשיך דרך חללי צה"ל שנופלים

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page