top of page

עד לאן נגיע - החברה הכלכלית ביזיון או מחדל


ושוב במסגרת הפינה אתם פונים אנחנו מטפלים קיבלנו את החומרים הבאים מאזרחים שאכפת להם בעניין מאוד רגיש ומיוחד. וכך כתב האזרח לדעתו.

מחדלי העירייה מרקיעי שחקים. צפו בתמונות המעידות איך ארכיון החברה הכלכלית המצוי בסמוך למגרש החניה של פארק ברקו פרוץ לכל דכפין. אפרופו פארק ברקו, על אף שלמקום לא מגיעים מבקרים כי אין גישה למתקנים ההרוסים שזכו להזנחה פושעת מצד העירייה בשנים האחרונות, במקום יש צוות עובדים שמקבלים שכר על הזמן שהם מבזבזים במקום שומם.

ואם נחזור למחסן החברה הכלכלית עיניכם הרואות קלסרים על קלסרים שבתוכם חומרים חסויים, רגישים, חוזים, מכרזים, חשבוניות של ספקים ומה לא נמצא בניירת החברה הכלכלית.

חברים חוץ משלט המודיע על שעות הקבלה להגיע למחסן ולבוא לעיין ולקחת מסמכים הכל פרוץ.

פנינו לדובר העירייה אלי סבטי בשאלה הבאה: אלי סבטי שלום. מבקש את תגובת העירייה / החברה הכלכלית לידיעה הבאה. מחסני הארכיון של החברה הכלכלית מצויים בחניה של פארק ברקו. הארכיון נפרץ הקלסרים והחומרים החסויים והרגישים נגישים לכל מאן דבעי הכיצד אין שמירה / מערכת אזעקה / מצלמות משהו שישמור על החיסיון למסמכים רגישים? ועוד יותר חשוב כיצד מתכוונים לטפל בכך ומתי?

מדובר עיריית טבריה נמסר כי: אכן התמונות מעידות ע המצב שנוצר במקום. לכשנודע לנו במיידית הוחלפו המנעולים נבדקים כרגע מצלמות האבטחה ונבדקות כל האפשרויות. בכל מקרה באופן חד משמעי הארכיון של החברה הכלכלית לא נפרץ. לכשיגיעו מסקנות חד משעיות נעדכן את המערכת.


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page