top of page

סוף תקופת "גשר הקפיצות"

לאחר למעלה מ- 30 שנים בהם העביר הצינור מעל הירדן הדרומי מים לשתייה לקיבוץ כנרת ולאתרי ממערב לירדן, הוסר גשר הצינור, אשר היווה סכנה בטיחותית ממשית עבור הקופצים ממנו. במבצע מורכב ומתוכנן הסירה אגודת המים בעמק הירדן את "האטרקציה" המסוכנת – אחת ולתמיד.כל מי שגר באזור עמק הירדן או שביקר בחלקו הדרומי של הירדן מכיר את "גשר הקפיצות" המיתולוגי. עבור רבים הוא היווה אתגר קפיצה למים ולאחרים מוקד צפייה בקופצים ממנו.


הגשר המפורסם היה למעשה צינור פלדה בקוטר 12 צול שהוקם על ידי אגודת המים בעמק הירדן בשלהי שנות ה- 80 ושימש להובלת מי שתייה לקיבוצי העמק ואתרים ממערב לירדן. הגשר היווה אטרקציה עבור מתרחצים ומטיילים בירדן אשר היו נוהגים לטפס ולקפוץ ממנו אל מימי הירדן, על אף השלטים האוסרים על כך והמתריעים בפני הסכנה. מפלס הירדן מתחת לגשר הינו כ- 3 מטר בממוצע וגובה הגשר על פני המים עמד על כ- 3 מטר מעליו, על כן הקפיצה ממנו היוותה סכנה ממשית לפגישה בנפש ולטביעה.


במבצע מורכב ודרמטי הסירה השבוע (14/2/21) אגודת המים את הגשר והצינור, ולאחר מכן פירקו את חלקיו ואספוהו מהמקום. את הצינור העילי החליפה אגודת המים בצינור חדש ובטיחותי אשר הוטמן מתחת לירדן כמה חודשים קודם לכן.


אריק ראובני מנכ"ל אגודת המים בעמק הירדן: "זוהי סופה של תקופה אך המצב בשטח חייב אותנו להפיל את הגשר על מנת למנוע אסון שכולנו היינו מצטערים עליו. במשך השנים הציבה אגודת המים מחסומים רבים, הגנות ושילוט אזהרה בפני המתרחצים הקופצים מן הגשר אך ללא הועיל, הפיתוי היה גדול מידי והם מצאו את דרכם לטפס עליו ולקפוץ ממנו אל הירדן. כעת לאחר שלושה עשורים ועם הנחתו של הצינור החדש הגיעה השעה להסירו. הצינור החדש הוטמן בקרקעית הירדן וכעת הרוויחו המטיילים פיסת נוף נוספת הפתוחה לרווחה."המבצע נערך ביום ראשון בשעה שאין מטיילים ומתרחצים רבים, והפעילות התיירותית באזור נעצרה לכמה שעות כאשר אנשי אגודת המים בעמק הירדן אבטחו את המקום על מנת שהפעולה תעבור בשלום.


קרדיט צילום: אבי אריש - רחף צילום ותיעוד פרויקטים מהאוויר#גשרהקפיצות#הצינורמעלהירדןהדרומי#עמקהירדן#אגודתהמיםעמקהירדן