top of page

נס קפה גדול היה פה"אוי לבושה" כך כינו מחנכים בבתי הספר את קבלת המתנה שבתמונה לקראת החג. 4 סוגי קפה הרכיבו את המתנה. השבוע קיבלו בבתי הספר סגל המורים, צוות החינוך וחדרי המורים חבילת מתנה לכבוד חג החנוכה, יש לציין לאחר ייבוש של שנים קיבלו מתנה וגם זה הישג בפני עצמו אבל חברים 4 קופסאות קפה מסוגים שונים זה לא נס חנוכה!


"לעיתים לא לתת כלל מתנה עדיף מלתת מתנה מבזה ועוד לקרוא לה נס חנוכה". מורים מחנכים וצוותי החינוך תגידו תודה שלא נתנו לכם גלידה כמו לעובדי העירייה. טבריה דצמבר 2021


אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page