top of page

נחום נחום, יו"ר הסתדרות המורים זכה באות כבוד יקיר העיר

מאת: חיים חליוה

נחום נחום הוא שם דבר בהיסטוריה של החינוך בעיר טבריה. עשרות בשנים האיש גידל וחינך בני נוער בעיר טבריה. על העשייה החינוכית למען ילדי העיר ומוריה מטעם העירייה העניקה לו העיר פסלון יפה ככל שיהיה, לנחום נחום, מגיע הרבה מעבר לפסלון (שבתמונה). ערב נוסטלגיה או כל רעיון שיעלה על נס את פועלו במהלך שנות עבודתו אחרי הכל לא כל יום מסתיימים עשרות שנים של עשייה חינוכית של דמות כה משמעותית בעיר בתחום החינוך.

מערכת העיתון "כוכב צפון" וכותב שורות אלו המלווה את העשייה החינוכית של נחום נחום מזה עשרות שנים, רוצה בהזדמנות זו להצדיע לך נחום נחום! עשית המון, למען חינוך וגידול דורות של בני נוער. שפרחו והפכו למייצגים את העיר בתחומים רבים בכלכלה ובחברה בישראל.

בעיריית טבריה חייבים לחשוב על משהו מעט יותר גדול מעט יותר ציבורי מעט יותר משתף ילדים הורים מורים אירוע של סיפורים, של חוויות של נוסטלגיה ועל כך שצריכים לדעת להעריך אנשים חשובים בעיר טבריה. ובמעט יותר מאשר 200 שקלים פסלון. בצר לי אני מצדיע לנחום נחום ובז לעיריית טבריה על הביזיון הקולוסאלי בעניין הערכת אנשי טבריה הראויים להערכה מעל ומעבר.

אולי יעניין אתכם...