top of page

נושא כאוב שלא יוסר - עד שיהיה פה קצת מוסר!


יוקר המחיה נושא עצוב

מדינה שאוהבת את אזרחיה

לא נותנת קצבה עלובה ומקופחת

והיא חייבת לשנות את דרכיה

כי לראשיה ההקצבה יפה ומנופחת


יוקר המחיה הוא נושא עצוב

שאפשר ממנו להיות חולה

הדבר היחיד כמו סלע חצוב

שהכול כל הזמן רק עולה ועולה


שלטון מתחלף זה כמעט הינו הך

ולא חשוב מי בעצם פה גרה

אף אחת מהן לא שמן זך

ובנושא הזה שתיהן אותו חרא!


נ.ב - להלן רשימה חלקית של משכורות הבכירים שיכנסו לתוקף בינואר הקרוב מעניין בכמה יעלו את קצבאות הצחוק שנותנים לאזרח הפשוט!!


נשיא המדינה -74,374 ש"ח

ראש הממשלה – 64,797 ₪

שר - 58,274 ₪

חבר כנסת – 52,065 ₪


קצבת זקנה ליחיד -1,596 ש"ח קצבת זקנה לזוג -2,398 ש"ח


#יוקרמחיה #יגאלשריג #נבחריהעם #כנסתישראל #פנסיה #הגילהשלישי #קוהעוני #קשישיםבקוהעוני

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page