top of page

משרד הפנים: על הרשות לסיים העסקתו של אלגאלי בעירייה

עודכן: 3 ביוני 2022
סיפורו של אלגאלי, אי עמידה בתנאי הסף, המכרז התפור, חשד לזיוף תנאי המכרז, ממשיכים להכות גלים. תשובת פרקליטות המדינה מטעם משרד הפנים מדברת בעד עצמה. יו"ר הוועדה הקרואה בועז יוסף, חפץ ביקרו של האיש ועושה הכל להכשירו. הזוכה במקום הראשון נשלחה לבדיקת עמידותה בתנאי הסף במשרד הפנים. משרד הפנים לבטח יפסול את מועמדותה, כך תיסלל הדרך לאלגאלי להיכנס לתפקיד כמי שנבחר כמספר 2 למרות עמדת פרקליטות המדינה כי "ספק רב אם אלגאלי עומד בתנאי הסף".

לדעתי זו חגיגת שחיתות ציבורית, לכאורה, הכל מתוכנן מראש, אני בספק אם אתבדה.
#משרדהפנים#פרשתאלגאלי#עירייתטבריה#מכרזים#פרקליטותהמדינה#בועזיוסף

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page