top of page

מרגיז מאוד איך שטועים ומה שצריך בכלל לא רואים!

היא לעומת הם!

מול אלפי סודנים פולשים

שחלקם על סמים גולשים

מוסכמות בקלות תולשים

ועל דרום תל אביב הם חולשים

לעומת ילדה לא פולשת

שעם בני גילה גולשת

על כלום היא לא חולשת

והמדינה אותה תולשת!


כמה אפשר להיות אטומי לב ומצפון,
לילדה שנולדה וגדלה פה לאב ישראלי שנפטר,
ורק בגלל שאשתו

תאילנדית רוצים להעיף אותן ב..ו..ש..ה!!

חשבתי שאני חולם

והלב שלי סתם הולם!

חבורה שבבית העלמין מבלה

ואני כבר חשבתי שראיתי הכול

אבל לראות כזה מעשה נבלה

ואיש לא פוצה פה קול ?

כנראה שאבד המוסר

והעירייה את אוזניה אוטמת

ובמקום שהמחדל מיד יוסר

היא כרגיל את פיה סותמת!


נ.ב

פשוט בושה וחרפה!! תודה לרון קובי ששם לב לדבר ההזוי הזה של קמפינג בבית עלמין והאיר את תשומת ליבנו!#לארואים##סודניםפולשים#אטומילבומצפון#יגאלשריג#תאילנדים

אולי יעניין אתכם...

מה מעניין אתכם לקרוא? 

בחרו קטגוריה

בחרו תגית

bottom of page