top of page

מנכ״ל תאגיד המים "מי-רקת" שאול דוד: ״נערכנו היטב למערכות החורפיות שעוברות בהצלחה״

הודות לשרשרת פעולות מניעה שנקטו אנשי תאגיד המים "מי רקת טבריה" חלפו מערכות הגשמים האחרונות בהצלחה ובמינימום נזקים במרחב הציבורי.

בזמן שברשויות מקומיות רבות בישראל הוצפו בתים פרטיים ומשותפים, כבישים ומדרכות, בטבריה נהנו התושבים ממערכת ניקוז מיטבית, אשר ניקזה את מי הגשמים הרבים והזרימה אותם לאגם הכנרת וזאת הודות להכנות שנקטה הרשות, לצד פעולות מניעה שנקטו אנשי הצוות המקצועי של תאגיד המים ״מי רקת״, שהביאו למניעת הצפות במערכת הניקוז העירונית, הכל במסגרת מבצע חסר תקדים נרחב לפינוי פסולת שהצטברה במהלך הקיץ והסתיו בתעלות ובקווי הניקוז בעיר.

בתאגיד המים הוסיפו והמליצו לציבור לשים דגש על המרחב הפרטי: בדיקת מרזבים, פתיחת ניקוזים בחצרות, הימנעות מהוצאת גזם ופסולת בעת הגשמים כדי למנוע את סתימת הקולטנים, בדיקת מערכות החשמל בבית, חיזוק דודי שמש, אנטנות וחפצים אחרים הנמצאים על הגגות וכן לדאוג לגיזום שיחים ועצים שיעמדו איתן בפני רוחות חזקות. כמו כן ציינו כי המוקד התפעולי של התאגיד זמין לכל פנייה הקשורה בבעיות ניקוז, הצפה ובעיות נוספות הקשורות למזג האוויר.
מנכ"ל התאגיד מר שאול דוד ציין השבוע בסיפוק: "בתיאום עם עיריית טבריה, נערכנו לקראת החורף באמצעות שטיפה יסודית של כל קווי הניקוז, סילוק מפגעים שעשויים היו ליצור סתימות וניקוי כל הקולטנים ובכך מנענו הצפות בעיר. התאגיד משקיע וימשיך להשקיע משאבים רבים בשדרוג תשתיות המים והביוב בעיר למד פעולות מניעה לשמירה על איכות החיים של התושבים״.