top of page

מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים כינרת צביקה סלוצקי:

פרויקט רשות המים ומקורות שנחנך להזרמת מים מותפלים מהים התיכון ועד לכינרת יאפשר אספקת מים סדירה לכינרת, לנחלים, לבתי האזרחים ויהווה תרומה גדולה לסביבה ולטבע

דני סופר - סמנכל מקורות, צביקה סלוצקי - מנכל רשות ניקוז ונחלים כינרת, יצחק אהרונוביץ - יור מקורות, מוטי דותן יור רשות ניקוז ונחלים כינרת


בטקס מרגש השיקו מקורות ורשות המים את פרויקט הזרמת המים המותפלים מהים התיכון ועד לכנרת בעלות של כמיליארד שקל, שיאפשר ניטור שוטף של מפלס הכינרת.


צביקה סלוצקי מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים כינרת: "זהו יום היסטורי, לפרויקט מורכב וחשוב, וראשון מסוגו בישראל, הדואג להמשך תקין של אספקת מים, לכינרת, לנחלים ולבתי האזרחים בישראל, ומהווה תרומה גדולה לסביבה ולטבע, באמצעות התפלת מי ים התיכון והזרמתם לכינרת. כך נוכל להיות בטוחים יותר בשנות בצורת וכן לספק לממלכת ירדן את המים שהובטחו ע"פ הסיכומים. שמחנו להיות חלק מפרויקט הענק הממלכתי החשוב".


בשלב הראשון התבצעה הזרמה ראשונית לבחינת המערכות, בחלקו של הפרויקט הכולל הולכת מים מתחנת אשכול, לאורך כ-30 ק"מ עד לתחנה החדשה בנחל צלמון. המשך הזרמת המים תלוי במצב המשקעים וגובה המפלס.

בשלב שני יושלמו עוד 4 תחנות שאיבה ובריכות נוספות שיאפשרו הולכת עודפי מים ממתקני התפלה חדשים וקידוחים, באמצעות המוביל הארצי הקיים. שנת היעד להפעלת המערכת היא 2024, אז יוזרמו כ-120 מיליון קוב בשנה במערכת החדשה.

היזמה של רשות המים וחב' המים מקורות, לתכנון והקמה של פרויקט ענק, להזרמת מים באופן הפוך לתוואי המוביל הארצי ההיסטורי, עלתה במהלך 5 השנים השחונות בישראל 2013-2018.

אולי יעניין אתכם...