top of page

מנכ"ל חדש מונה לתאגיד צמח תוצרת חקלאית


דיאגו אופן (48) מונה לתפקיד מנכ"ל צמח תוצרת חקלאית, מבית צמח מפעלים.


אופן, חבר קיבוץ אל-רום אב ל-2 שימש בתפקידו האחרון כמנהל עסקים ויו"ר כלכלי בקיבוץ דגניה א' והוא בעל ניסיון עשיר בהנהלות עסקיות של אגש"חים ותאגידים מרחביים.


דיאגו יחליף את אבי אייזנברג מנכ"ל צמח אבוקדו אשר שימש בתפקיד ב-5 השנים האחרונות.


דיאגו אופן המנכ"ל הנכנס של 'צמח תוצרת חקלאית: "אני מודה לאבי אייזנברג על קדנציה שקידמה את צמח אבוקדו אל עבר המאה ה-21, אני נרגש לגשת לעשייה ולהוביל את התחום בשנים המאתגרות שלפנינו".


אבי אייזנברג מנכ"ל 'צמח אבוקדו' היוצא: "אני מאחל לדיאגו הצלחה, אני רגוע מכיוון שאני משאיר את התאגיד בידיים בטוחות. אני מודה לצוות הנפלא של צמח אבוקדו על שנים של עשייה ודחיפה קדימה".
#צמחמפעלים#קיבוץדגניה#צמחאבוקדו

אולי יעניין אתכם...